الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ  عقیق قرمز    Red Agate :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند
سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 2

  Natural Agate

ابعاد : 17*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 1

  Natural Agate

ابعاد : 18*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

 


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 4

  Natural Agate

ابعاد : 16*22 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 3

  Natural Agate

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 6

  Natural Agate

ابعاد : 15*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 5

  Natural Agate

ابعاد : 15*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 8

  Natural Agate

ابعاد : 15*15 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 7

  Natural Agate

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 10

  Natural Agate

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 9

  Natural Agate

ابعاد : 19*15 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 12

  Natural Agate

ابعاد : 15*20 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 11

  Natural Agate

ابعاد : 13*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 14

  Natural Agate

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 13

  Natural Agate

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 16

  Natural Agate

ابعاد : 12*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 15

  Natural Agate

ابعاد : 17*23 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 18

  Natural Agate

ابعاد : 14*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 17

  Natural Agate

ابعاد : 13*19 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 20

  Natural Agate

ابعاد : 15*20 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 19

  Natural Agate

ابعاد : 12*18 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 22

  Natural Agate

ابعاد : 14*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 21

  Natural Agate

ابعاد : 18*22 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 24

  Natural Agate

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 23

  Natural Agate

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 26

  Natural Agate

ابعاد : 13*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 25

  Natural Agate

ابعاد : 15*21 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 28

  Natural Agate

ابعاد : 21*15 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 27

  Natural Agate

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 30

  Natural Agate

ابعاد : 14*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 29

  Natural Agate

ابعاد : 14*20 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 32

  Natural Agate

ابعاد : 19*16 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 31

  Natural Agate

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 34

  Natural Agate

ابعاد : 14*20 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 33

  Natural Agate

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 36

  Natural Agate

ابعاد : 22*17 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 35

  Natural Agate

ابعاد : 18*24 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 38

  Natural Agate

ابعاد : 14*17 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 37

  Natural Agate

ابعاد : 16*24 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 40

  Natural Agate

ابعاد : 12*22 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 39

  Natural Agate

ابعاد : 12*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 42

  Natural Agate

ابعاد : 21*15 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 41

  Natural Agate

ابعاد : 17*13 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 44

  Natural Agate

ابعاد : 14*14 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 43

  Natural Agate

ابعاد : 16*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 46

  Natural Agate

ابعاد : 13*20 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 45

  Natural Agate

ابعاد : 23*15 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 48

  Natural Agate

ابعاد : 15*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 47

  Natural Agate

ابعاد : 15*19 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 50

  Natural Agate

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 49

  Natural Agate

ابعاد : 11*16 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 52

  Natural Agate

ابعاد : 16*20 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 51

  Natural Agate

ابعاد : 21*15 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 54

  Natural Agate

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 53

  Natural Agate

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 56

  Natural Agate

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 55

  Natural Agate

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 58

  Natural Agate

ابعاد : 16*16 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 57

  Natural Agate

ابعاد : 15*19 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان


سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 60

  Natural Agate

ابعاد : 20*12 میلیمتر 

قیمت : 65.000 تومان

سنگ عقیق خراسان

سنگ عقیق خراسان کد : 59

  Natural Agate

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 65.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad