الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ طبیعی فلوریت کشور مکزیک Fluorite  :

 

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم

 • تزکیه و پاکسازی و تثبیت هاله

 • دفع انرژی منفی و استرس

 • افزایش قدرت تمرکز و کمک به یادگیری

 • توانایی ما را در تصمیم گیری افزایش می دهد

 •  تعادل انرژی و بهبود تعادل و هماهنگی از نظر جسمی و روحی

 •  تقویت سیستم ایمنی بدن

 • تحریک بازسازی سلول ها به خصوص در پوست و دستگاه تنفسی

 • بهبود زخم ها

 •  تقویت بافت استخوانی

 • تخفیف روماتیسم و ورم مفاصل و صدمات ستون فقرات

 • یک شفا دهنده قوی

 • تاثیر بر روی تمام چاکراها

 • پاکسازی هاله

 • در ارتباطات درونی فرد و همچینین مدیتیشن کاربرد وسیعی دارد

 • کانالی بسیار مفید برای پیشبرد توسعه معنوی شخص

 • در ارتقای وضعیت سلامت پوست ، استخوان ها و سیستم عضلانی مناسب است

 • به تسکین درد با قرار دادن بر روی منطقه دردناک کمک می کند

 • براي درمان كساني كه از ترسها و وسواسها رنج مي برند استفاده مي شود.

 • به تعادل فكري انسان كمك مي كند و علاوه بر آن ، توام با حس هنري ، موسيقي و روحانيت و معنويت مي باشد

 • سنگ فلوریت ، سنگ اشخاصي است كه در پي كاميابي رواني هستند

        منبع :  DANAGEM

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 2

Natural Fluorite

ابعاد : 45*55 میلیمتر

وزن : 137 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 1

Natural Fluorite

ابعاد : 31*45 میلیمتر

وزن : 100 قیراط

قیمت : 550.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 4

Natural Fluorite

ابعاد : 31*47 میلیمتر

وزن : 133 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 3

Natural Fluorite

ابعاد : 25*25 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 6

Natural Fluorite

ابعاد : 29*43 میلیمتر

وزن : 90 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 5

Natural Fluorite

ابعاد : 19*38 میلیمتر

وزن : 60 قیراط

قیمت : 329.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 8

Natural Fluorite

ابعاد : 24*36 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 7

Natural Fluorite

ابعاد : 23*38 میلیمتر

وزن : 73 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 10

Natural Fluorite

ابعاد : 25*36 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 9

Natural Fluorite

ابعاد : 33*43 میلیمتر

وزن : 108 قیراط

قیمت : 589.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 12

Natural Fluorite

ابعاد : 28*40 میلیمتر

وزن : 86 قیراط

قیمت : 469.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 11

Natural Fluorite

ابعاد : 33*33 میلیمتر

وزن : 76 قیراط

قیمت : 419.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 14

Natural Fluorite

ابعاد : 29*32 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 319.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 13

Natural Fluorite

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 16

Natural Fluorite

ابعاد : 32*47 میلیمتر

وزن : 120 قیراط

قیمت : 659.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 15

Natural Fluorite

ابعاد : 24*35 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 18

Natural Fluorite

ابعاد : 28*42 میلیمتر

وزن : 88 قیراط

قیمت : 479.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 17

Natural Fluorite

ابعاد : 24*36 میلیمتر

وزن : 71 قیراط

قیمت : 389.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 20

Natural Fluorite

ابعاد : 40*58 میلیمتر

وزن : 165 قیراط

قیمت : 650.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 19

Natural Fluorite

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 275.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 22

Natural Fluorite

ابعاد : 23*47 میلیمتر

وزن : 112 قیراط

قیمت : 619.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 21

Natural Fluorite

ابعاد : 26*35 میلیمتر

وزن : 71 قیراط

قیمت : 389.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 24

Natural Fluorite

ابعاد : 25*34 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 23

Natural Fluorite

ابعاد : 34*42 میلیمتر

وزن : 118 قیراط

قیمت : 649.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 26

Natural Fluorite

ابعاد : 30*27 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 25

Natural Fluorite

ابعاد : 24*37 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 28

Natural Fluorite

ابعاد : 22*36 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 27

Natural Fluorite

ابعاد : 26*26 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 30

Natural Fluorite

ابعاد : 30*27 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 29

Natural Fluorite

ابعاد : 21*32 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 279.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 32

Natural Fluorite

ابعاد : 23*37 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 319.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 31

Natural Fluorite

ابعاد : 23*35 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 279.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 34

Natural Fluorite

ابعاد : 35*49 میلیمتر

وزن : 102 قیراط

قیمت : 559.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 33

Natural Fluorite

ابعاد : 24*26 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 36

Natural Fluorite

ابعاد : 24*34 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 35

Natural Fluorite

ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 38

Natural Fluorite

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 37

Natural Fluorite

ابعاد : 16*31 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 40

Natural Fluorite

ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 39

Natural Fluorite

ابعاد : 25*36 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 42

Natural Fluorite

ابعاد : 25*43 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 319.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 41

Natural Fluorite

ابعاد : 21*36 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 279.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 44

Natural Fluorite

ابعاد : 20*32 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 43

Natural Fluorite

ابعاد : 28*33 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 319.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 46

Natural Fluorite

ابعاد : 23*34 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 45

Natural Fluorite

ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 48

Natural Fluorite

ابعاد : 23*33 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 289.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 47

Natural Fluorite

ابعاد : 19*30 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 50

Natural Fluorite

ابعاد : 27*31 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

سنگ فلوریت مکزیک

سنگ فلوریت مکزیک کد : 49

Natural Fluorite

ابعاد : 20*30 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 229.000 تومان