الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص  سنگ موکائیت  Mookaite  :

 • تعادل و تنظيم چاکراي سوم

 • سنگ ماه تولد اردیبهشت ، تیر ، مهر ، آبان

 • سنگ شانس ، شور و شوق و ماجراجويي

 • سپر در برابر امواج منفي

 • کاهش نگراني و اضطراب

 • ايجاد ثبات انرژي بدن

 • زدودن سموم از خون

 • تقويت انرژي درماني

 • کمک به درمان اختلالات معده

 • ارتقاء سطح سلامت با تحریک سیستم ایمنی بدن

 • سپر در برابر موقعیت های منفی و خطرناک

 • برای کمک به افزایش شور و شوق مفید است

 • افزایش آرامش درونی

 • به رشد معنوی کمک می کند

 • افزایش قدرت و صحت تصمیم گیری

 • کاهش نگرانی از آینده

 هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 2

Natural Mookaite

وزن : 104 قیراط

ابعاد : 54*35 میلیمتر

قیمت : 260000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 1

Natural Mookaite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 48*33 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان
سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 4

Natural Mookaite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 3

Natural Mookaite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 32*16 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 6

Natural Mookaite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 42*29 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 5

Natural Mookaite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 8

Natural Mookaite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 34*34 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 7

Natural Mookaite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 10

Natural Mookaite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 9

Natural Mookaite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 40*21 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 12

Natural Mookaite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 11

Natural Mookaite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 14

Natural Mookaite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 13

Natural Mookaite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 16

Natural Mookaite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 15

Natural Mookaite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 39*20 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 18

Natural Mookaite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 43*29 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 17

Natural Mookaite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان
سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 20

Natural Mookaite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 19

Natural Mookaite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 22

Natural Mookaite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 21

Natural Mookaite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 24

Natural Mookaite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 36*19 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 23

Natural Mookaite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 26

Natural Mookaite

وزن : 31 قیراط

ابعاد :37*24 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 25

Natural Mookaite

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 47*30 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 28

Natural Mookaite

وزن : 53 قیراط

ابعاد :52*28 میلیمتر

قیمت : 133000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 27

Natural Mookaite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 78*22 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 30

Natural Mookaite

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 45*36 میلیمتر

قیمت : 238000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 29

Natural Mookaite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 32

Natural Mookaite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 118000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 31

Natural Mookaite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 49*28 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 34

Natural Mookaite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 33

Natural Mookaite

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 52*27 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان
سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 36

Natural Mookaite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 46*20 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 35

Natural Mookaite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 38

Natural Mookaite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

 

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 37

Natural Mookaite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 45*28 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 40

Natural Mookaite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 45*22 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 39

Natural Mookaite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 42

Natural Mookaite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 49*28 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 41

Natural Mookaite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 44

Natural Mookaite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 43

Natural Mookaite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 31*28 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 46

Natural Mookaite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 45

Natural Mookaite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 
سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 48

Natural Mookaite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 33*30 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 47

Natural Mookaite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 50

Natural Mookaite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 49

Natural Mookaite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 52

Natural Mookaite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 40*13 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 51

Natural Mookaite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 27*16 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 54

Natural Mookaite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 53

Natural Mookaite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 38*16 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 56

Natural Mookaite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 29*13 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 55

Natural Mookaite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 34*17 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 58

Natural Mookaite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 38*16 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 57

Natural Mookaite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان
سنگ موکائیت آفریقا

سنگ موکائیت آفریقا کد : 59

Natural Mookaite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 24*13 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد