الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ واریسیت آمریکا


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 2

Natural Variscite USA

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 1

Natural Variscite USA

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 279.000 تومان
سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 4

Natural Variscite USA

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 3

Natural Variscite USA

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 33*26 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 6

Natural Variscite USA

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 21*42 میلیمتر

قیمت : 369.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 5

Natural Variscite USA

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 8

Natural Variscite USA

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 7

Natural Variscite USA

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 10

Natural Variscite USA

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 9

Natural Variscite USA

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 34*28 میلیمتر

قیمت : 329.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 12

Natural Variscite USA

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 18*38 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 11

Natural Variscite USA

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 369.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 14

Natural Variscite USA

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 13

Natural Variscite USA

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 16

Natural Variscite USA

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 27*34 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 15

Natural Variscite USA

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 18

Natural Variscite USA

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 279.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 17

Natural Variscite USA

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان
سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 20

Natural Variscite USA

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 19

Natural Variscite USA

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 22

Natural Variscite USA

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 47*36 میلیمتر

قیمت : 429.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 21

Natural Variscite USA

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 24

Natural Variscite USA

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 13*32 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 23

Natural Variscite USA

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 26

Natural Variscite USA

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 25

Natural Variscite USA

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 28

Natural Variscite USA

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 18*21 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 27

Natural Variscite USA

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 30

Natural Variscite USA

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 14*24 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 29

Natural Variscite USA

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 18*19 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 32

Natural Variscite USA

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 31

Natural Variscite USA

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 399.000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 33

Natural Variscite USA

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad