دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ واریسیت آمریکا


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 2

Natural Variscite USA

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 1

Natural Variscite USA

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 43*31 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان
سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 4

Natural Variscite USA

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 27*23 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 3

Natural Variscite USA

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 33*26 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 6

Natural Variscite USA

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 21*20 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 5

Natural Variscite USA

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 45*32 میلیمتر

قیمت : 225000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 8

Natural Variscite USA

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 45*30 میلیمتر

قیمت : 264000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 7

Natural Variscite USA

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 10

Natural Variscite USA

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 9

Natural Variscite USA

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 34*28 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 12

Natural Variscite USA

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 11

Natural Variscite USA

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 45*28 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 14

Natural Variscite USA

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 13

Natural Variscite USA

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 16

Natural Variscite USA

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 15

Natural Variscite USA

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 18

Natural Variscite USA

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 17

Natural Variscite USA

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 20

Natural Variscite USA

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 19

Natural Variscite USA

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 22

Natural Variscite USA

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 47*36 میلیمتر

قیمت : 213000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 21

Natural Variscite USA

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 24

Natural Variscite USA

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 23

Natural Variscite USA

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 26

Natural Variscite USA

وزن : 46 قیراط

ابعاد :32*24 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 25

Natural Variscite USA

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 28

Natural Variscite USA

وزن : 51 قیراط

ابعاد :40*25 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 27

Natural Variscite USA

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 30

Natural Variscite USA

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ واریسیت

سنگ واریسیت آمریکا کد : 29

Natural Variscite USA

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 35*16 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است