الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ  پاپی جاسپر    poppy jasper :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

 • برای مبارزه با خستگی مفید است

 • جاسپر محافظت کننده است

 • ایجاد تعادل بین یین و یانگ

 • در مکاتب شرقی از جاسپر برای راندن ارواح شیطانی و اجنه استفاده می شود

 •  محافظت در برابر گزش مار و عنکبوت

 •  در قرن چهارم سنگ نماد باران و برکت تصور می شد

 • تحریک تمایلات جنسی و باروری

 • سودمند در درمان کبد ، طحال و مسائل مربوط به لوزالمعده

 • برای کاهش وزن کابرد خوبی دارد

 • برای مبارزه با یبوست

 • تقویت سیستم ایمنی بدن

 • سپر محافظ شیاطین در سحر و جادو

 • برای درمان تب کاربرد دارد

 • تقویت سیستم گردش خون

 • دفع سموم

 • بهبود کارای کبد

 • جریان مایع مغزی نخاعی و فعالیت سیستم اعصاب سمپاتیک را افزایش می‌دهد

 • این سنگ برای عضلات و نیمکره چپ مغز مفید است

 • بر روی عضلاتی که منقبض می‌شوند اثر بسیار خوبی دارد

 • باعث افزایش ساخت هموگلوبین شده و به کبد انرژی می‌بخشد

 • سنگ جاسپر در جذب آهن به داخل بدن موثر است

 • ترشحات را رقیق کرده و احتقان را کاهش می‌دهد

 • به افراد اعتماد به نفس می‌بخشد و باعث می‌شود که شخصیتهای وابسته به دیگران ، به خود برگردند

 • انرژی فیزیکی بدن را افزایش می دهد

 سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 2

Natural poppy Jasper

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 21*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 1

Natural poppy Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 4

Natural poppy Jasper

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 3

Natural poppy Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 47*29 میلیمتر

قیمت : 185.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 6

Natural poppy Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 5

Natural poppy Jasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 8

Natural poppy Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 7

Natural poppy Jasper

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 14*32 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 10

Natural poppy Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 9

Natural poppy Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 12

Natural poppy Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 47*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 11

Natural poppy Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 14

Natural poppy Jasper

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 13*36 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 13

Natural poppy Jasper

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 16

Natural poppy Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 15

Natural poppy Jasper

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 18

Natural poppy Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 17

Natural poppy Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 20

Natural poppy Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 19

Natural poppy Jasper

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 14*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 22

Natural poppy Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 21

Natural poppy Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*32 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 24

Natural poppy Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 23

Natural poppy Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 43*29 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 26

Natural poppy Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد :21*33 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 25

Natural poppy Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 28

Natural poppy Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد :33*19 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 27

Natural poppy Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 44*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 30

Natural poppy Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 40*28 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 29

Natural poppy Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 32

Natural poppy Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 31

Natural poppy Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*43 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 34

Natural poppy Jasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 33

Natural poppy Jasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*30 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 36

Natural poppy Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 35

Natural poppy Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 38

Natural poppy Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 37

Natural poppy Jasper

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 40

Natural poppy Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 39

Natural poppy Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 42

Natural poppy Jasper

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 41

Natural poppy Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 44

Natural poppy Jasper

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 43

Natural poppy Jasper

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 30*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 46

Natural poppy Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 45

Natural poppy Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان
سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 48

Natural poppy Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 18*39 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 47

Natural poppy Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 50

Natural poppy Jasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 49

Natural poppy Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 52

Natural poppy Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 51

Natural poppy Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 54

Natural poppy Jasper

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 23*20 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 53

Natural poppy Jasper

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 56

Natural poppy Jasper

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 55

Natural poppy Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*42 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 58

Natural poppy Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 57

Natural poppy Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 60

Natural poppy Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*40 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ پاپی جاسپر

سنگ پاپی جاسپر آمریکا کد : 59

Natural poppy Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad