دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ پرنیت ( پرهنیت ) Prehnite :

 • تعادل و تنظیم چاکرای سوم و چهارم

 • سنگ ماه تولد اردیبهشت ، خرداد ، مرداد ، مهر

 • سنگ نماد آرامش و احساس امنیت و عشق ورزی

 • جهت مکاشفات درونی کاربرد خوبی دارد

 • سنگ محافظ

 • تقویت نیروی زندگی و افزایش سطوح انرژی

 • جهت ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و مدیتیشن مفید است

 • به عنوان سنگ غیبگویی یا پیشگویی استفاده می شود

 • تقویت تفکر و تحلیل

 • از بین برنده خاطرات و افکار پریشان و ترس و اضطراب

 • به عنوان سنگ آرزوها شناخته می شود

 • مفید در درمان نقرس، کم خونی و مشکلات کلیوی

 • تحریک متابولیسم و دفع سموم همچنین بازسازی بدن

 • تقویت حافظه

 • کمک به جلوگیری از ایجاد سرطان

 • تاثیر مفید بر روی غده تیموس و کلیه و مثانه و ریه ها

 • بهبود اختلالات خون و نقرسسنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 2

Natural Prehnite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 1

Natural Prehnite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 4

Natural Prehnite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 33*17 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 3

Natural Prehnite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 29*12 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 6

Natural Prehnite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*16 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 5

Natural Prehnite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 33*17 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 8

Natural Prehnite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 7

Natural Prehnite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 44*15 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 10

Natural Prehnite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 24*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 9

Natural Prehnite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 27*17 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 12

Natural Prehnite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*12 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 11

Natural Prehnite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*18 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 14

Natural Prehnite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 13

Natural Prehnite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 16

Natural Prehnite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 35*15 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 15

Natural Prehnite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 18

Natural Prehnite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 42*18 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 17

Natural Prehnite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 20

Natural Prehnite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 19

Natural Prehnite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 37*17 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 22

Natural Prehnite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 40*18 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 21

Natural Prehnite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 40*19 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 24

Natural Prehnite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 38*18 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 23

Natural Prehnite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 33*15 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 26

Natural Prehnite

وزن : 39 قیراط

ابعاد :29*22 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 25

Natural Prehnite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*18 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 28

Natural Prehnite

وزن : 48 قیراط

ابعاد :38*21 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 27

Natural Prehnite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*16 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 30

Natural Prehnite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 29

Natural Prehnite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 45*23 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 32

Natural Prehnite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 43*23 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 31

Natural Prehnite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 34

Natural Prehnite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 33

Natural Prehnite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 36

Natural Prehnite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 29*28 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 35

Natural Prehnite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 38*28 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 38

Natural Prehnite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 37

Natural Prehnite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 40

Natural Prehnite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 40*21 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 39

Natural Prehnite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 42

Natural Prehnite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 41

Natural Prehnite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 35*19 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 44

Natural Prehnite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 43

Natural Prehnite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 46

Natural Prehnite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 45

Natural Prehnite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان
سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 48

Natural Prehnite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 47

Natural Prehnite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 50

Natural Prehnite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 27*17 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 49

Natural Prehnite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 32*15 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 52

Natural Prehnite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 33*15 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 51

Natural Prehnite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 54

Natural Prehnite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 28*22 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 53

Natural Prehnite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 56

Natural Prehnite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 32*17 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 55

Natural Prehnite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 58

Natural Prehnite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 57

Natural Prehnite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان
سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 60

Natural Prehnite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 42*15 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ پرهنیت

سنگ پرهنیت مالی آفریقا کد : 59

Natural Prehnite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است