الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ پینات وود استرالیا

 


 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 2

Natural PinutWood

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 49*24 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 1

Natural PinutWood

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 


 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 4

Natural PinutWood

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 3

Natural PinutWood

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 6

Natural PinutWood

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*29 ممیلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 5

Natural PinutWood

وزن : 43 قیراط

ابعاد :26*41 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 8

Natural PinutWood

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 7

Natural PinutWood

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 
 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 10

Natural PinutWood

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 17*21 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 9

Natural PinutWood

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 12

Natural PinutWood

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 15*26 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 11

Natural PinutWood

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 16*29 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 14

Natural PinutWood

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 13*24 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 13

Natural PinutWood

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 15*24 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 16

Natural PinutWood

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 15

Natural PinutWood

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*24 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 19

Natural PinutWood

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 33*18 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 17

Natural PinutWood

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 


 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 27

Natural PinutWood

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 21

Natural PinutWood

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 32

Natural PinutWood

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 30

Natural PinutWood

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 36

Natural PinutWood

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 35

Natural PinutWood

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*31 میلیمتر

قیمت : 135.000 تومان

 

 

سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 44

Natural PinutWood

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 38

Natural PinutWood

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 53

Natural PinutWood

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 50

Natural PinutWood

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 60

Natural PinutWood

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 58

Natural PinutWood

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*16 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 
 
سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 62

Natural PinutWood

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 61

Natural PinutWood

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 19*18 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان
 
سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 63

Natural PinutWood

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 36*50 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad