الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ چشم ببر    Tiger's Eye    :

 •  ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • چشم ببر برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

 • بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد.

 • حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد.

 • از روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

 • درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم ببر است.

 •  چشم ببر سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم ببر متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد.

 •  با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

 • به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود.

 •  سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

 • افزایش قدرت و تمرکز ذهن

 • بسیار مفید برای درمان بیماری های روان تنی، ترس و اضطراب

 • توازن یین و یانگ

 • بهبود کارایی چشم ها ، گلو و ارگانهای تولید مثل

 • کمک به دفع مواد سمی

 • کاهش درد

 •  ترمیم شکستگی استخوان و ستون فقرات

 • بهبود سوخت و ساز بدن

 • افزایش میل جنسی

 • جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی

 • افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی

 • ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی

 • سپر در برابر جادوی سیاه

 • شفای اختلالات چشم

 • ایجاد تعادل احساسات و عواطف

 • سنگ نماد پول ، حفاظت ، شجاعت ، انرژی ، شانس ، پیش گویی
 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 2

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 1

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 33.5 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 4

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 28*45 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 3

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 30*44 میلیمتر

وزن : 88 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 6

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 30*49 میلیمتر

وزن : 73 قیراط

قیمت : 329.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 5

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 25*50 میلیمتر

وزن : 74 قیراط

قیمت : 329.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 8

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 26*37 میلیمتر

وزن : 42.5 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 7

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 17*29 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 10

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 27*41 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 9

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 23*35 میلیمتر

وزن : 37.5 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 12

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 21*48 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 11

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 24*39 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 14

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 27*30 میلیمتر

وزن : 40.5 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 13

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 18*34 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 16

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 23*45 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 15

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 30*44 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 18

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 22*41 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 17

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 26*43 میلیمتر

وزن : 58.5 قیراط

قیمت : 259.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 20

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 19

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 30*47 میلیمتر

وزن : 75 قیراط

قیمت : 339.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 22

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 22*35 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 21

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 17*26 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 24

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 33*48 میلیمتر

وزن : 71 قیراط

قیمت : 319.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 23

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 20*37 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 26

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 28*42 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 25

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 30*50 میلیمتر

وزن : 76 قیراط

قیمت : 339.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 28

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 19*32 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 27

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 16*41 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 30

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 21*29 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 29

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 22*39 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 32

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 22*39 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 31

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 21*42 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 34

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 22*39 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 33

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 24*41 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 36

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 23*32 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 35

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 24*37 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 38

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 37

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 18*28 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 40

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 23*25 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 39

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 25*33 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 42

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 41

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 13*32 میلیمتر

وزن : 16.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 44

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 17*25 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 43

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 18*34 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 46

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 18*32 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 45

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 23*38 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 48

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 14*34 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 47

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 24*39 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 50

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 16*27 میلیمتر

وزن : 21.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 49

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 25*40 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 52

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 21*31 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 51

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 21*28 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 54

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 21*31 میلیمتر

وزن : 35.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 53

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 25*41 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 56

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 16*26 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 55

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 58

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 15*32 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 57

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 15*23 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 60

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 14*31 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 59

  Natural South Africa Tiger's Eye 

ابعاد : 24*39 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 219.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad