الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ چشم گربه :

 • چشم گربه  به کوارتز چاتویانت نیز معروف است، سه گونه از این نوع کوارتز وجود دارد. به دلیل وجود کریوسیدولیت، تأثیری شبیه چشم ببر دارد که به چاتویانسی یا تلألو متغیر و سوسو زن معروف است. درخشندگی ابریشمین دارد، سیاه رنگ همراه با لکه های زنگ زده اکسید آهن است که جلوه راه راه زرد یا قهوه ای مایل به طلایی به سنگ داده است. چشم عقاب زمانی شکل می گیرد که کریوسیدولیت به کوارتز تغییر کند اما رنگ آبی مایل به خاکستری یا آبی مایل به سبز مواد اصلی باقی بماند.

  چشم گربه برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

  بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد. حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد. از

  روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

  درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم گربه است. می تواند جریان انرژی در بدن را کاهش دهد که به درمان بیماریهای مرتبط با استرس مفید است اما اگر نمی خواهید انرژیتان کاهش یابد، جواهرات حاوی چشم گربه را چند روز متوالی استفاده نکنید.

  چشم گربه قرمز سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم گربه متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد. با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

  به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود. سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

  سنگ برج جدی و اسد است. انرژی های مردانه و زنانه را متعادل می کند. دیدن آن در خواب هشداری است که می خواهد هوشیار باشید زیرا شخصی حقیقتی را از شما پنهان می کند.

  ارتباط با چاکرااستفاده از چشم گربه برای ارتباط با چاکراهای پایینی (چاکرای اول یا ریشه ای، چاکرای دوم یا خاجی، و چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی) باعث ایجاد تعادل انرژی و سلامت جسمی و ذهنی میشود

  اگر این سنگ برای حفظ سلامتی همیشه همراهتان باشد، از مالیخولیا و بیماریهای روان تنی جلوگیری می کند. همچنین در موقعیتهای استرس زا، آرامش بوجود می آورد.

   سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 2

Natural Cats Eye

وزن : 7.5 قیراط

ابعاد : 12*12 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 1

Natural Cats Eye

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 13*11 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان
سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 4

Natural Cats Eye

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 3

Natural Cats Eye

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 11*15 میلیمتر

قیمت : 190000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 6

Natural Cats Eye

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 5

Natural Cats Eye

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 14*17 میلیمتر

قیمت : 380000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 8

Natural Cats Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 14*15 میلیمتر

قیمت : 360000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 7

Natural Cats Eye

وزن : 12.5 قیراط

ابعاد : 14*16 میلیمتر

قیمت : 250000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 10

Natural Cats Eye

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 16*20 میلیمتر

قیمت : 660000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 9

Natural Cats Eye

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 9*13 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 12

Natural Cats Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 14*17 میلیمتر

قیمت : 360000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 11

Natural Cats Eye

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 14*11 میلیمتر

قیمت : 220000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 14

Natural Cats Eye

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 14*17 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 13

Natural Cats Eye

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 16

Natural Cats Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 15*15 میلیمتر

قیمت : 360000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 15

Natural Cats Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 14*17 میلیمتر

قیمت : 360000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 18

Natural Cats Eye

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 14*14 میلیمتر

قیمت : 280000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 17

Natural Cats Eye

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 13*12 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان
سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 20

Natural Cats Eye

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 19

Natural Cats Eye

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*10 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 22

Natural Cats Eye

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 21

Natural Cats Eye

وزن : 7.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 24

Natural Cats Eye

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 23

Natural Cats Eye

وزن : 11.5 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 230000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 26

Natural Cats Eye

وزن : 13 قیراط

ابعاد :12*14 میلیمتر

قیمت : 260000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 25

Natural Cats Eye

وزن : 14.5 قیراط

ابعاد : 14*14 میلیمتر

قیمت : 290000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 28

Natural Cats Eye

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد :12*13 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 27

Natural Cats Eye

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 13*17 میلیمتر

قیمت : 360000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 30

Natural Cats Eye

وزن : 11.5 قیراط

ابعاد : 12*12 میلیمتر

قیمت : 230000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 29

Natural Cats Eye

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 11*11 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 32

Natural Cats Eye

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 12*16 میلیمتر

قیمت : 260000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 31

Natural Cats Eye

وزن : 12.5 قیراط

ابعاد : 15*18 میلیمتر

قیمت : 250000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 34

Natural Cats Eye

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 12*15 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 33

Natural Cats Eye

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 13*13 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان
سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 36

Natural Cats Eye

وزن : 7.5 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 35

Natural Cats Eye

وزن : 18.5 قیراط

ابعاد : 16*19 میلیمتر

قیمت : 370000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 38

Natural Cats Eye

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 11*11 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 37

Natural Cats Eye

وزن : 7.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 40

Natural Cats Eye

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 39

Natural Cats Eye

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 42

Natural Cats Eye

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 9*13 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 41

Natural Cats Eye

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 44

Natural Cats Eye

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 8*12 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 43

Natural Cats Eye

وزن : 8.5 قیراط

ابعاد : 12*11 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 46

Natural Cats Eye

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 45

Natural Cats Eye

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان
سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 48

Natural Cats Eye

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 11*11 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 47

Natural Cats Eye

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 50

Natural Cats Eye

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 49

Natural Cats Eye

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 11*11 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 52

Natural Cats Eye

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 8*12 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 51

Natural Cats Eye

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 190000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 54

Natural Cats Eye

وزن : 11.5 قیراط

ابعاد : 14*12 میلیمتر

قیمت : 230000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 53

Natural Cats Eye

وزن : 8.5 قیراط

ابعاد : 10*14 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 56

Natural Cats Eye

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 16*13 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 55

Natural Cats Eye

وزن : 18.5 قیراط

ابعاد : 17*15 میلیمتر

قیمت : 370000 تومان


سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 58

Natural Cats Eye

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 57

Natural Cats Eye

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان
سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 60

Natural Cats Eye

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 59

Natural Cats Eye

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان
سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 62

Natural Cats Eye

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 7*12 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 61

Natural Cats Eye

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان
سنگ چشم گربه

سنگ چشم گربه ماداگاسکار کد : 63

Natural Cats Eye

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad