الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع فسیل کرینوید مراکش


هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 2

Natural Crinoid

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 1

Natural Crinoid

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*40 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان
فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 4

Natural Crinoid

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 3

Natural Crinoid

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 33*39 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 6

Natural Crinoid

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 5

Natural Crinoid

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 8

Natural Crinoid

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 7

Natural Crinoid

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 34*52 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 10

Natural Crinoid

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 28*40 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 9

Natural Crinoid

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 27*28 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 12

Natural Crinoid

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 33*39 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 11

Natural Crinoid

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 27*43 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 14

Natural Crinoid

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 13

Natural Crinoid

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 27*47 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 16

Natural Crinoid

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 25*41 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 15

Natural Crinoid

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 18

Natural Crinoid

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 17

Natural Crinoid

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*41 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان
فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 20

Natural Crinoid

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 19

Natural Crinoid

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 22

Natural Crinoid

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 21

Natural Crinoid

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 24

Natural Crinoid

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*37 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 23

Natural Crinoid

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 26

Natural Crinoid

وزن : 77 قیراط

ابعاد :35*51 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

فسیل کرینوید

سنگ کرینوید مراکش کد : 25

Natural Crinoid

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد