الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ یشم ( جید ) Jade :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • سنگ ماه تولد فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ، مهر

 • یشم نمادی از آرامش و خلوص است

 • جذب موفقیت و رفاه و خوشبختی

 • ثبات شخصیت و افزایش خودکفایی

 • آزاد نمودن ذهن از افکار منفی

 • تصفیه ارگان های بدن

 • برای درمان مشکلات کلیه و غدد آدرنال

 • کمک باروری و زایمان

 • تعادل مایعات بدن

 • سنگ آرمانی برای ارتباط با ارواح و دنیای متافیزیک

 • محافظ و سپر در مراسم روحانی و مذهبی

 • برای طول عمر کاربرد فراوانی دارد

 • محافظ بسیار قوی و به ویژه برای کودکان در برابر بیماری

 • برای کمک به درک بهتر از جنس مخالف

 • بسیار عالی برای رونق کسب و کار و برکت زندگی

 • در حالات التهابی بدن، یک اثر آرام بخش داردو به دستگاه عصبی آرامش می‌دهد

 • یشم یک ترمیم کننده قوی است و باعث بازسازی سلولهای عضلات، استخوانها و سایر بافتها می‌شود.

 • بر روی دستگاه عصبی سمپاتیک موثر است

 • این سنگ بر رویدستگاه عصبی انسان به عنوان یک سنگ آرام بخش اثر می‌کند و در بهبود اختلالات خواب، خستگی و تحریک پذیری موثر است

 • از نظر جنسی، مقوی و نیروبخش است

 • استفاده از این سنگ در بهبود بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، زخمها، خستگی و سردرد موثر است
سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 2

  Natural Jade

ابعاد : 12*40 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 1

  Natural Jade

ابعاد : 17*37 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 4

  Natural Jade

ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 3

  Natural Jade

ابعاد : 23*23 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 105.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 6

  Natural Jade

ابعاد : 21*33 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 5

  Natural Jade

ابعاد : 24*26 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 8

  Natural Jade

ابعاد : 19*32 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 7

  Natural Jade

ابعاد : 18*24 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 10

  Natural Jade

ابعاد : 21*35 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 9

  Natural Jade

ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 135.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 12

  Natural Jade

ابعاد : 16*33 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 11

  Natural Jade

ابعاد : 16*31 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 125.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 14

  Natural Jade

ابعاد : 15*41 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 13

  Natural Jade

ابعاد : 15*29 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 16

  Natural Jade

ابعاد : 19*35 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 15

  Natural Jade

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 18

  Natural Jade

ابعاد : 16*28 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 17

  Natural Jade

ابعاد : 24*29 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 125.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 20

  Natural Jade

ابعاد : 30*44 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 289.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 19

  Natural Jade

ابعاد : 20*34 میلیمتر

وزن : 16.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 22

  Natural Jade

 ابعاد : 27*28 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 21

  Natural Jade

ابعاد : 18*33 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 24

  Natural Jade

ابعاد : 23*35 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 210.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 23

  Natural Jade

ابعاد : 17*31 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 105.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 26

  Natural Jade

ابعاد : 23*37 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 25

  Natural Jade

ابعاد : 15*31 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 28

  Natural Jade

ابعاد : 24*31 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 27

  Natural Jade

ابعاد : 23*27 میلیمتر

وزن : 18.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 30

  Natural Jade

ابعاد : 23*33 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 29

  Natural Jade

ابعاد : 17*31 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 32

  Natural Jade

ابعاد : 23*30 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 31

  Natural Jade

ابعاد : 17*29 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 34

  Natural Jade

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 35.5 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 33

  Natural Jade

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 100.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 36

  Natural Jade

ابعاد : 28*39 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 185.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 35

  Natural Jade

ابعاد : 20*32 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 38

  Natural Jade

ابعاد : 20*25 میلیمتر

وزن : 31.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 37

  Natural Jade

ابعاد : 16*34 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 40

  Natural Jade

 ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 39

  Natural Jade

ابعاد : 15*19 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 42

  Natural Jade

ابعاد : 16*25 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 41

  Natural Jade

ابعاد : 15*33 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 44

  Natural Jade

ابعاد : 14*28 میلیمتر

 وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 43

  Natural Jade

ابعاد : 15*27 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 46

  Natural Jade

ابعاد : 12*25 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 45

  Natural Jade

ابعاد : 18*35 میلیمتر

  وزن : 27 قیراط

قیمت : 135.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 48

  Natural Jade

ابعاد : 27*16 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 47

  Natural Jade

ابعاد : 16*31 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 50

  Natural Jade

ابعاد : 22*41 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 260.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 49

  Natural Jade

ابعاد : 16*28 میلیمتر

وزن : 13.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 52

  Natural Jade

 ابعاد : 23*27 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

 قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 51

  Natural Jade

ابعاد : 20*30 میلیمتر

 وزن : 23 قیراط

قیمت : 115.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 54

  Natural Jade

ابعاد : 12*29 میلیمتر

وزن : 19.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 53

  Natural Jade

ابعاد : 15*33 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 56

  Natural Jade

ابعاد : 15*34 میلیمتر

وزن : 18.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 55

  Natural Jade

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 58

  Natural Jade

ابعاد : 15*29 میلیمتر

 وزن : 21 قیراط

قیمت : 105.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 57

  Natural Jade

ابعاد : 19*28 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 60

  Natural Jade

ابعاد : 21*36 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 215.000 تومان

سنگ یشم کانادا

سنگ یشم کانادا کد : 59

  Natural Jade

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad