دانا گوهر

صفحه اول فروشگاه    |    درباره ما    |    سبد خرید شما    |    پرداخت وجه     |    سنگ درمانی و خواص سنگها


مشهد - برج سلمان - طبقه 6 - واحد 8 - داناگوهر - 05138482270 - 05138482271 - 09155105244

خواص سنگ یشم ( جید ) Jade :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • سنگ ماه تولد فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ، مهر

 • یشم نمادی از آرامش و خلوص است

 • جذب موفقیت و رفاه و خوشبختی

 • ثبات شخصیت و افزایش خودکفایی

 • آزاد نمودن ذهن از افکار منفی

 • تصفیه ارگان های بدن

 • برای درمان مشکلات کلیه و غدد آدرنال

 • کمک باروری و زایمان

 • تعادل مایعات بدن

 • سنگ آرمانی برای ارتباط با ارواح و دنیای متافیزیک

 • محافظ و سپر در مراسم روحانی و مذهبی

 • برای طول عمر کاربرد فراوانی دارد

 • محافظ بسیار قوی و به ویژه برای کودکان در برابر بیماری

 • برای کمک به درک بهتر از جنس مخالف

 • بسیار عالی برای رونق کسب و کار و برکت زندگی

 • در حالات التهابی بدن، یک اثر آرام بخش داردو به دستگاه عصبی آرامش می‌دهد

 • یشم یک ترمیم کننده قوی است و باعث بازسازی سلولهای عضلات، استخوانها و سایر بافتها می‌شود.

 • بر روی دستگاه عصبی سمپاتیک موثر است

 • این سنگ بر رویدستگاه عصبی انسان به عنوان یک سنگ آرام بخش اثر می‌کند و در بهبود اختلالات خواب، خستگی و تحریک پذیری موثر است

 • از نظر جنسی، مقوی و نیروبخش است

 • استفاده از این سنگ در بهبود بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، زخمها، خستگی و سردرد موثر استسنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 2

Natural Jade

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*37 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 1

Natural Jade

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 255000 تومان
سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 4

Natural Jade

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 215000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 3

Natural Jade

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 12*44 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 6

Natural Jade

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*43 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 5

Natural Jade

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 8

Natural Jade

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*40 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 7

Natural Jade

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 10

Natural Jade

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*21 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 9

Natural Jade

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 12

Natural Jade

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*29 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 11

Natural Jade

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 29*45 میلیمتر

قیمت : 295000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 14

Natural Jade

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 20*43 میلیمتر

قیمت : 190000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 13

Natural Jade

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 16

Natural Jade

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 12*33 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 15

Natural Jade

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 18

Natural Jade

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 17

Natural Jade

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 10*35 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان
سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 20

Natural Jade

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 19

Natural Jade

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 25*41 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 22

Natural Jade

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 23*27 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 21

Natural Jade

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 24

Natural Jade

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 12*45 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 23

Natural Jade

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 26

Natural Jade

وزن : 15 قیراط

ابعاد :16*28 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 25

Natural Jade

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 28

Natural Jade

وزن : 22 قیراط

ابعاد :16*33 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 27

Natural Jade

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 30

Natural Jade

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 8*30 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 29

Natural Jade

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 32

Natural Jade

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 31

Natural Jade

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 16*24 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 34

Natural Jade

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 15*29 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 33

Natural Jade

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان
سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 36

Natural Jade

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 13*44 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 35

Natural Jade

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 18*53 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 38

Natural Jade

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 20*25 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 37

Natural Jade

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 18*35 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 40

Natural Jade

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 39

Natural Jade

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*40 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 42

Natural Jade

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 41

Natural Jade

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 22*22 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 44

Natural Jade

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 43

Natural Jade

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 46

Natural Jade

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 45

Natural Jade

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان
سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 48

Natural Jade

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 47

Natural Jade

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 50

Natural Jade

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 15*45 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 49

Natural Jade

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 52

Natural Jade

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*31 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 51

Natural Jade

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 54

Natural Jade

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 53

Natural Jade

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 16*31 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 56

Natural Jade

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 14*19 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 55

Natural Jade

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 58

Natural Jade

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 42*14 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 57

Natural Jade

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان
سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 60

Natural Jade

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم روسیه کد : 59

Natural Jade

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 140000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است