الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ یودالیت کشور تانزانیا Eudialyte :


1. یودالیت سبب افزایش امواج آلفا و بتا مغزمی شود.

2. امواج مغزی آلفا به افزایش خلاقیت کمک می کند و موجب تحریک کردن و توسعه تله پاتی میشود.

3. این امواج بسیار دلگرم کننده است و برای کمک به شما جهت شناختن مسیر زندگی و کشف اتفاقات تازه مفید است.

4. یودالیت یک سنگ حمایتی است و به شما کمک می کند تا متوجه شوید دلیل شما برای حضور در این زمان چیست.

5. یودالیت به شما کمک می کند تا از طریق قلب خود ،انرژی را به زندگی فیزیکی خود ببرید تا تعیین کنید چگونه یک زندگی هدفمند ایجاد کنید.

6. این سنگ مظهر پرتو صورتی قلب و پرتوهای عمیق تر قرمز چاکراهای پایین است و معنویت شما را به وجود فیزیکی متصل می کند.

7. درصورت افسردگی و یا مواجهه با اوقات سخت ،این سنگ به شما کمک می کند احساسات بدبینانه را آزاد کنید.

8. یودالیت برای از بین بردن استرس مفید است و به شما کمک می کند که درجه بالایی از عشق را احساس کنید .

9. اگر بخواهید یک وضعیت را تغییر دهید یا رابطه ای را به پایان برسانید، این سنگ جهت تصمیم گیری درست مصمم کمک میکند .

10. یودالیت سبب میشود که احساسات ناامیدی را جایگزین کنید و زندگی پر از شادی و کامل را بپذیرید.هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 2

Natural Eudialyte

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 1

Natural Eudialyte

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 40*28 میلیمتر

قیمت : 172000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 4

Natural Eudialyte

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 23*43 میلیمتر

قیمت : 137000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 3

Natural Eudialyte

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 6

Natural Eudialyte

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 32*42 میلیمتر

قیمت : 256000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 5

Natural Eudialyte

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 8

Natural Eudialyte

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 26*25 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 7

Natural Eudialyte

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 10

Natural Eudialyte

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 9

Natural Eudialyte

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*31 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 12

Natural Eudialyte

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 11

Natural Eudialyte

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 14

Natural Eudialyte

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 33*41 میلیمتر

قیمت : 161000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 13

Natural Eudialyte

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 43*28 میلیمتر

قیمت : 224000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 16

Natural Eudialyte

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 15

Natural Eudialyte

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 42*17 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 18

Natural Eudialyte

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 17

Natural Eudialyte

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 20

Natural Eudialyte

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 133000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 19

Natural Eudialyte

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 30*35 میلیمتر

قیمت : 291000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 22

Natural Eudialyte

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 21

Natural Eudialyte

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 55*33 میلیمتر

قیمت : 308000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 24

Natural Eudialyte

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 47*36 میلیمتر

قیمت : 333000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 23

Natural Eudialyte

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 26

Natural Eudialyte

وزن : 54 قیراط

ابعاد :42*27 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 25

Natural Eudialyte

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 48*29 میلیمتر

قیمت : 252000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 28

Natural Eudialyte

وزن : 72 قیراط

ابعاد :36*28 میلیمتر

قیمت : 252000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 27

Natural Eudialyte

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 21*26 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 30

Natural Eudialyte

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 172000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 29

Natural Eudialyte

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 32

Natural Eudialyte

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 38*41 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 31

Natural Eudialyte

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 203000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 34

Natural Eudialyte

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 28*41 میلیمتر

قیمت : 203000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 33

Natural Eudialyte

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 36

Natural Eudialyte

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 37*29 میلیمتر

قیمت : 151000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 35

Natural Eudialyte

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 214000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 38

Natural Eudialyte

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 37

Natural Eudialyte

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*19 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 40

Natural Eudialyte

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 39

Natural Eudialyte

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 42*22 میلیمتر

قیمت : 196000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 42

Natural Eudialyte

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 41

Natural Eudialyte

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 44*25 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 44

Natural Eudialyte

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 43

Natural Eudialyte

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 46

Natural Eudialyte

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 45

Natural Eudialyte

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 48

Natural Eudialyte

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 56*28 میلیمتر

قیمت : 256000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 47

Natural Eudialyte

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 49*30 میلیمتر

قیمت : 287000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 50

Natural Eudialyte

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 49

Natural Eudialyte

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 52

Natural Eudialyte

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 51

Natural Eudialyte

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 54

Natural Eudialyte

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 53

Natural Eudialyte

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 56

Natural Eudialyte

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 55

Natural Eudialyte

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 238000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 58

Natural Eudialyte

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 161000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 57

Natural Eudialyte

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*19 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 60

Natural Eudialyte

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 59

Natural Eudialyte

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 37*32 میلیمتر

قیمت : 196000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 62

Natural Eudialyte

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 43*25 میلیمتر

قیمت : 228000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 61

Natural Eudialyte

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 31*37 میلیمتر

قیمت : 161000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 64

Natural Eudialyte

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 63

Natural Eudialyte

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 91000 تومان
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 66

Natural Eudialyte

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 18*25 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت تانزانیا کد : 65

Natural Eudialyte

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد