دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


انواع انگشتر های طلاروسی


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 2

سنگ آمتیست

سایز : 57

قیمت : 250.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 1

جواهر سنگ زمرد

سایز :52-53

قیمت : 299.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 4

سنگ عقیق زرد حکاکی (پشت سنگ حکاکی شرف الشمس)

سایز: 54

قیمت : 179.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 3

سنگ آمتیست

سایز : 53

قیمت : 200.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی  کد : 6

سنگ آمتیست

سایز :59

قیمت : 220.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 5

سنگ عقیق سرخ

سایز:54

قیمت : 139.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 8

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز :51

قیمت : 299.000 تومان

طلاروسی

انگشتر  طلا روسی کد : 7

سنگ لاجورد

سایز:54

قیمت : 149.000 تومان

 


طلاروسی

 انگشتر طلاروسی کد : 10

سنگ فیروزه

سایز : 54

قیمت : 189.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 9

جواهر سنگ یاقوت کبود

سایز :59

قیمت : 369.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 12

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 53

قیمت : 299.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 11

جواهر سنگ زمرد زامبیا

سایز :52-51

قیمت : 299.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 14

سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 250.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 13

سنگ آمتیست

سایز : 59

قیمت : 200.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 16

سنگ آمتیست

سایز : 55

قیمت : 220.000 تومان

طلاروسی

انگشترطلا روسی کد : 15

سنگ آمتیست

سایز : 56 - 58

قیمت : 220.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 18

جواهر سنگ زمرد

سایز : 53

قیمت : 350.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 17

سنگ عقیق

سایز:  53

قیمت : 170.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 20

سنگ سیترین

سایز : 57 - 58

قیمت : 250.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 19

سنگ عقیق

سایز : 51

قیمت : 170.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 22

سنگ کریستال کوارتز

سایز : 51 - 55 - 56 - 57

قیمت : 179.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 21

سنگ سیترین

سایز : 50

قیمت : 250.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 24

جواهر سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 299.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 23

سنگ عقیق سرخ

سایز : 53

قیمت : 169.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 26

سنگ عقیق سرخ

سایز : 53

قیمت : 169.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 25

سنگ عقیق سرخ

سایز : 53 - 54 - 55

قیمت : 169.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 28

سنگ عقیق سرخ

سایز : 52

قیمت : 230.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 27

سنگ عقیق سرخ

سایز : 53

قیمت : 169.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 30

جواهر سنگ استارسان استون

سایز : 53

قیمت : 299.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 29

سنگ عقیق سرخ

سایز : 52

قیمت : 169.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 32

سنگ عقیق

سایز : 58

قیمت : 170.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 31

سنگ آمتیست

سایز : 51 - 54 - 57

قیمت : 250.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 34

سنگ عقیق

سایز : 54

قیمت : 170.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 33

سنگ عقیق

سایز : 54

قیمت : 170.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 36

سنگ عقیق

سایز : 58

قیمت : 170.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 35

سنگ عقیق

سایز : 51

قیمت : 170.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 38

سنگ کریزوکولا

سایز : 58

قیمت : 250.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 37

سنگ لاجورد

سایز : 51

قیمت : 180.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 40

سنگ لاجورد

سایز : 55

قیمت : 175.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 39

سنگ استارسان استون

سایز : 52

قیمت : 299.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 42

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 55

قیمت : 250.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 41

سنگ آمتیست

سایز:  57

قیمت : 250.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 44

جواهرسنگ یاقوت سرخ

سایز : 52

قیمت : 219.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 43

جواهر سنگ زمرد

سایز:  52

قیمت : 350.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 46

سنگ مون استون

سایز : 53

قیمت : 199.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 45

جواهر سنگ زمرد

سایز:  58

قیمت : 490.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 48

سنگ عقیق

سایز : 51

قیمت : 280.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 47

جواهر سنگ یاقوت کبود

سایز:  55

قیمت : 485.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 50

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 55

قیمت : 330.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 49

جواهر سنگ زمرد

سایز:  54

قیمت : 300.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 52

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 56

قیمت : 330.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 51

سنگ عقیق

سایز : 54

قیمت : 169.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 54

جواهر سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 250.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 53

سنگ سان استون کوارتز

سایز:  55

قیمت : 185.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 56

جواهر سنگ یاقوت کبود

سایز : 53

قیمت : 560.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 55

جواهر سنگ یاقوت کبود

سایز:  56

قیمت : 350.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 58

جواهر سنگ یاقوت کبود

سایز:  54

قیمت : 380.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 57

سنگ سیترین

سایز:  53

قیمت : 250.000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 60

جواهر سنگ یاقوت سرخ

سایز : 53

قیمت : 350.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلاروسی کد : 59

جواهر سنگ آمتیست

سایز:  53

قیمت : 350.000 تومان
جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است