دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع محصولات طلاروسیطلاروسی

مدال طلا روسی کد : 2

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 17*32 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 1

سنگ یاقوت کبود

ابعاد : 27*24 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان
طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 8

سنگ مون استون

ابعاد : 21*25 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

 

طلاروسی

انگشتر طلا روسی کد : 3

سنگ یاقوت سرخ

سایز :53

قیمت : 299.000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلا روسی  کد : 21

سنگ یاقوت سرخ

سایز :57

قیمت : 299.000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 15

سنگ مون استون

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلا روسی کد : 24

سنگ یاقوت سرخ

سایز :51

قیمت : 299.000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 23

سنگ مون استون

ابعاد : 29*24 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

 


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 26

سنگ چشم ببر

ابعاد :19*30 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

طلاروسی

انگشتر طلا روسی کد : 25

سنگ آمتیست

سایز :57

قیمت : 209.000 تومان


طلاروسی

 انگشتر طلا روسی کد : 28

سنگ فیروزه

سایز : 54

قیمت : 189.000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 27

سنگ مون استون

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلا روسی کد : 32

سنگ لابرادوریت

سایز : 53

قیمت : 119000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 31

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان


طلاروسی

انگشتر طلا روسی کد : 34

سنگ مون استون

سایز :55

قیمت : 159000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 33

سنگ لابرادوریت
ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 36

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 35

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 38

سنگ مون استون

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 37

سنگ لاجورد

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 46

سنگ مون استون

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 169000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 45

سنگ مون استون

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 50

سنگ مون استون

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 49

سنگ مون استون

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 52

سنگ مس

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 51

سنگ عقیق سیاه

ابعاد : 22*28 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 54

سنگ مون استون

ابعاد : 22*28 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 53

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان


طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 56

سنگ مون استون

ابعاد : 29*23 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

طلاروسی

مدال طلا روسی کد : 55

سنگ عقیق

ابعاد : 24*22 میلیمتر

قیمت : 99000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است