الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ عقیق اقیانوسی


هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 2

Natural Ocean Agate

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 29*15 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 1

Natural Ocean Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 4

Natural Ocean Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 3

Natural Ocean Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 6

Natural Ocean Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 5

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 8

Natural Ocean Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 7

Natural Ocean Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 10

Natural Ocean Agate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 9

Natural Ocean Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 12

Natural Ocean Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 11

Natural Ocean Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 14

Natural Ocean Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 39*21 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 13

Natural Ocean Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 16

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 15

Natural Ocean Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 18

Natural Ocean Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 17

Natural Ocean Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 20

Natural Ocean Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 19

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 22

Natural Ocean Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 21

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 24

Natural Ocean Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 23

Natural Ocean Agate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 26

Natural Ocean Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد :29*20 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 25

Natural Ocean Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 28

Natural Ocean Agate

وزن : 31 قیراط

ابعاد :38*23 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 27

Natural Ocean Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 30

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 29

Natural Ocean Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 23*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 32

Natural Ocean Agate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 31

Natural Ocean Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 34

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 27*26 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 33

Natural Ocean Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 36

Natural Ocean Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 35

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 38

Natural Ocean Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 37

Natural Ocean Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 40

Natural Ocean Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 39

Natural Ocean Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 42

Natural Ocean Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 41

Natural Ocean Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 34*17 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 44

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 22*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 43

Natural Ocean Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 46

Natural Ocean Agate

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 43*26 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 45

Natural Ocean Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 48

Natural Ocean Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 47

Natural Ocean Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 50

Natural Ocean Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 49

Natural Ocean Agate

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 31*14 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 52

Natural Ocean Agate

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 29*14 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 51

Natural Ocean Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 54

Natural Ocean Agate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 53

Natural Ocean Agate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 56

Natural Ocean Agate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 22*21 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 55

Natural Ocean Agate

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 58

Natural Ocean Agate

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 27*12 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 57

Natural Ocean Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 60

Natural Ocean Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 59

Natural Ocean Agate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 22*22 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 62

Natural Ocean Agate

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 37*12 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 61

Natural Ocean Agate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 29*15 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 64

Natural Ocean Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 63

Natural Ocean Agate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان
سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 66

Natural Ocean Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 65

Natural Ocean Agate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد