الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ عقیق اقیانوسی


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 2

Natural Ocean Agate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 110.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 1

Natural Ocean Agate

وزن : 23.5 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 59.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 4

Natural Ocean Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 3

Natural Ocean Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 145.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 6

Natural Ocean Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 5

Natural Ocean Agate

وزن : 11.5 قیراط

ابعاد : 11*32 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 8

Natural Ocean Agate

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 15*20 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 7

Natural Ocean Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 80.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 10

Natural Ocean Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 9

Natural Ocean Agate

وزن : 17.5 قیراط

ابعاد : 15*24 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 12

Natural Ocean Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 59.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 11

Natural Ocean Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 80.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 14

Natural Ocean Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 70.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 13

Natural Ocean Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 16

Natural Ocean Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 69.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 15

Natural Ocean Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 23*19 میلیمتر

قیمت : 59.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 18

Natural Ocean Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 17

Natural Ocean Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 100.000 تومان


سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 20

Natural Ocean Agate

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 43*26 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق اقیانوسی

سنگ عقیق اقیانوسی ماداگاسکار کد : 19

Natural Ocean Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 60.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad