الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ عقیق بلولیس Bluelace Agate

عقیق بلولیس دارای بافتی نرم و ظریف است. طرح بی نظیر و دایره ای آن تاثیر مثبت بر احساسات و نگرش دارد. این سنگ جهت حفاظت نیست بلکه سنگی برای حمایت و تشویق است.

انرژی خطوط این سنگ آرام بلند میشود، حال را دگرکون میکند و دوباره به حالت اول برمیگردد.

عقیق بلولیس سنگی برای برقراری ارتباط است. این سنگ به کسانیکه برای شنیده شدن توسط دیگران مشکل دارند و یا نیاز به اعتماد بنفس و تفسیر دارند تا حقایق خود را به اشتراک بگذارند، بسیار مناسب است .

عقیق بلولیس سنگ سیاسیون است. جهت موقعیتهایی که در برقراری ارتباط باید از به زبان آوردن کلمات نادرست و عصبانی اجتناب کرد، اما نیاز به انتقال مفهوم مورد نظر است، کاربرد دارد.

این سنگ از انواع گوناگون چالدسون است که معدنی از خانواده کوارتز میشود . بلولیس که بعضا رنگین کمان زمین نامیده میشود ،عمدتا در لایه هایی از آبی روشن است.

استفاده های دارویی این سنگ از طریق تمدن های یونان و مصر باستان ادامه یافت و در سراسر آفریقا و خاورمیانه به روسیه گسترش یافت .

از منظر متافیزیک، این سنگ دارای شدت و ارتعاش پایینتر نسبت به دیگر سنگها است . درحالیکه به عنوان تثبیت کننده و تقویت کننده قوی شناخته میشود.

عقیق بلولیس الهام بخش وفاداری و اعتماد به نفس است و احساسات ناشی از ترس و قضاوت را سرکوب میکند . و در مردان برای تحقق بخشیدن و پذیرش احساسات کمک میکند .

عقیق بلولیس برای تعادل انرژی های احساسی و فیزیکی و فکری و همچنین هماهنگ سازی یین و یانگ، نیروهای مثبت و منفی جهان، کاراست.

این سنگ برای تقویت قدرت رازداری و ازبین بردن مشکلات ناشی از گلودرد ، ضعف ، غش و مشکلات تیروییدی و شکستگی استخوان ها بسیار مفید است.

 سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 2

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 1

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 27*28 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 4

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 3

Natural Bluelace Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 6

Natural Bluelace Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 5

Natural Bluelace Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 26*29 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 8

Natural Bluelace Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 22*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 7

Natural Bluelace Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 10

Natural Bluelace Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*24 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 9

Natural Bluelace Agate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*27 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 12

Natural Bluelace Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 11

Natural Bluelace Agate

وزن : 36 قیراط

ابعاد :28*23 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 14

Natural Bluelace Agate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 13

Natural Bluelace Agate

وزن : 31 قیراط

ابعاد :39*21 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 16

Natural Blue Lace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 15

Natural Bluelace Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 23*27 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 18

Natural Blue Lace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 17

Natural Blue Lace Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 20

Natural Blue Lace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 19

Natural Blue Lace Agate

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 22

Natural Blue Lace Agate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 21

Natural Blue Lace Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 30*27 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 24

Natural Blue Lace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 23

Natural Blue Lace Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 26

Natural Blue Lace Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 25

Natural Blue Lace Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 32*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 28

Natural Blue Lace Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 27

Natural Blue Lace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 25*24 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 30

Natural Blue Lace Agate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 29

Natural Blue Lace Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 31*27 میلیمتر

قیمت : 115.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 32

Natural Bluelace Agate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 31

Natural Bluelace Agate

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 34

Natural Bluelace Agate

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 29*36 میلیمتر

قیمت : 175.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 33

Natural Bluelace Agate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 14*42 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 36

Natural Blue Lace Agate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 35

Natural Blue Lace Agate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 38

Natural Blue Lace Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 37

Natural Blue Lace Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 40

Natural Blue Lace Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 39

Natural Blue Lace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 42

Natural Blue Lace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 41

Natural Blue Lace Agate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 44

Natural Blue Lace Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 43

Natural Blue Lace Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 46

Natural Blue Lace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 45

Natural Blue Lace Agate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 48

Natural Blue Lace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 47

Natural Blue Lace Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 50

Natural Blue Lace Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 49

Natural Blue Lace Agate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad