الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ  عقیق رویال  Agate :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند

 سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 2

Natural Agate

ابعاد : 32*16 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 1

Natural Agate

ابعاد : 39*42 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 5

Natural Agate

ابعاد : 28*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 3

Natural Agate

ابعاد : 44*30 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 12

Natural Agate

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 9

Natural Agate

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 20

Natural Agate

ابعاد : 40*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 15

Natural Agate

ابعاد : 46*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 23

Natural Agate

ابعاد : 44*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 22

Natural Agate

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 26

Natural Agate

ابعاد :37*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 25

Natural Agate

ابعاد : 36*11 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 34

Natural Agate

ابعاد : 40*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 31

Natural Agate

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 36

Natural Agate

ابعاد : 33*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 35

Natural Agate

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 41

Natural Agate

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 38

Natural Agate

ابعاد : 38*19 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 43

Natural Agate

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 42

Natural Agate

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 50

Natural Agate

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 44

Natural Agate

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 53

Natural Agate

ابعاد : 23*16 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 52

Natural Agate

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 59

Natural Agate

ابعاد : 32*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق رویال

سنگ عقیق رویال (عقیق منظره) کد : 55

Natural Agate

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان