الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص  سنگ عقیق سلیمانی   Botswana Agate :

 • تعادل و تنظیم چاکرای هفتم

 • سنگ ماه تولد مهر ، آبان ، بهمن

 • نماد تغییر و دگرگونی

 • سنگی جهت ایجاد تحول در فرد و افزایش تفکر مثبت و خودباوری

 • زدودن غم و اندوه

 • افزایش درک و شهود درونی

 • کمک به غلبه بر اعتیاد و وسواس های فکری و رفتاری

 • درمان مسائل عاطفی سرکوب شده

 • سنگ موفقیت

 • درمان شکستگی استخوان

 •  دفع سموم از بدن

 • ایجاد توازنی بینظیر بر روی ذهن و روان

 • افزایش عملکرد ذهنی مثبت

 • بهبود تمرکز و توانایی های تحلیلی

 • کاهش خشم و تنش و افزایش حس امنیت و صلح و صفا

 • بهبود چشم ها

 • تنظیم کارایی معده و رحم

 • تزکیه و پاک سازی سیستم لنفاوی و لوزالمعده

 • تقویت رگهای خون

 • درمان اختلالات پوستی

 • کمک به ترک سیگار

 • کمک به جذب اکسیژن در بدن

 • این سنگ معمولا جهت  دفع چشم زخم استفاده می شود

 هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 2

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 1

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان
سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 4

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*28 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 3

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 6

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 30*49 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 5

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 15*29 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 8

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 7

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 10

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 9

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 41*22 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 12

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 13*33 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 11

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 14

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 13

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 20*23 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 16

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 15

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 18*40 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 18

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 17

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان
سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 20

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 19

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 22

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 21

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 29*25 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 24

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 34*14 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 23

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 39*29 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 26

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 26 قیراط

ابعاد :29*19 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 25

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 28

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 22 قیراط

ابعاد :32*15 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 27

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 16*40 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 30

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 29

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 32

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 21*17 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 31

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 34

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 39*16 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 33

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 36

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 35

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 42*15 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 38

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 37

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 43*12 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 40

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 13*25 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 39

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 34*16 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 42

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 27*16 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 41

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 26*16 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 44

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 43

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 46

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 10*33 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 45

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 44*17 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان
سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 48

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 43*16 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 47

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 28*17 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 50

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 12*39 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 49

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 37*14 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 52

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 51

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 54

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 21*17 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 53

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 56

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 55

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 43*31 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان


سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 58

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 44*22 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 57

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان
سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 60

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ عقیق بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 59

Natural Striped Agate Botswana

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*18 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد