الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ عقیق شجر Dendritic Agate :

 • عقیق که چالسدونی نیز هست در اشکال مختلفی وجود دارد. هیچ سنگی مانند عقیق بطور طبیعی رنگ آمیزی خلاقانه و نوار دار ندارد، بطوریکه چالسدونی کوآرتز با لایه های متحدالمرکز با انواعی از رنگها و بافتها شکل می گیرد. هر سنگ عقیق منفرد، با پر کردن یک حفره در سنگ میزبان شکل می گیرد. در نتیجه عقیق همیشه به شکل برآمدگی گرد با دسته ای از دوایر متحدالمرکز مانند حلقه های یک تنه درخت، یافت می شود. گاهی این دسته ها شبیه چشم و گاهی با دالبری های فانتزی یا حتی منظره هایی شبیه درختان پر (عقیق شجر) شاخه هستند.

 • در دوران باستان، عقیق بعنوان حرز جایگاه والایی داشته است. حتی گفته می شود تشنگی را فرو نشانده و از بروز تب جلوگیری می کند. افسانه هایی هست که می گوید جادوگران پارسی از آن برای تغییر جهت طوفان استفاده می کرده اند.

 • مجموعه مشهور سه هزار کاسه عقیق که توسط میترادیتس، پادشاه پونتوس جمع آوری شده، نشان دهنده علاقه و اشتیاقی است که در گذشته به عقیق ابراز می داشته اند. کاسه های عقیق در دوران امپراطوری بیزانس نیز همچنان مشهورند. جمع آوری کاسه های عقیق در دوران رنسانس در میان خانواده های سلطنتی اروپایی رواج داشته و موزه های زیادی در اروپا مانند لوور، نمونه های بی نظیری از آن را به نمایش گذاشته اند.

 • گفته می شود عقیق در تقویت قوه درک و فعالسازی قوه تحلیل و ایجاد تعادل بین حالتهای فیزیکی، عاطفی، ذهنی و روحی نقش دارد. خشم را کاهش و حسن نیت را ارتقاء می بخشد.

 • عقیق در درک حقیقت و پذیرفتن شرایط کمک کرده و شفاده عاطفی قدرتمندی است. حافظه و تمرکز را تقویت کرده و استقامت بدنی و صداقت را افزایش می دهد.

 • مانع بی خوابی شده و خوابهای خوش را تضمین می کند. شجاعت شخص را تقویت و از او در برابر خطرات محافظت می کند. تأثیری آرام بخش دارد و درک و شهود و تمرکز را تقویت کرده و به توسعه و افزایش استعداد تحلیلی فرد کمک می کند.

 • عقیقها از قدیمی ترین سنگهای خوش شانسی و شفادهی بوده اند. بطور کلی عقیق دارنده آن را قادر می سازد تا دوست واقعی را از دوست نما تشخیص دهد. عقیق در تغییر جهت طوفان و رعد و برق، محافظت کودکان از خطر بخصوص در سقوط از ارتفاع و نیز رونق در زندگی، نقش دارد.

 • عقیق به درمان اختلالات پانکراس و بهبود گردش خون کمک می کند. سنگ متعادل کننده و پاک کننده است که شکاف بین مغز و قلب را پر می کند.

 • انواع بیشمار عقیق که به گونه ای مبهم توسط رنگ و طرح از هم قابل تشخیصند در انواع مختلف جادوگری استفاده می شوند. با این که انواع مختلف عقیق ممکن است به خاطر خصوصیات بالا استفاده شوند، هر کدام انرژیهای سنتی دارند.

 • عقیق، بطور کلی سنگ برج جوزا است و نیروی اراده را تقویت می کند.

 • این سنگ موقعیتهای سخت ارتباطی را در زمانهای دشوار تسهیل کرده و توانایی صحبت در جمع و گفتگویی نرم را تقویت می کند. سنگی الهام بخش است که به همسویی داخلی کمک می کند و برای انجام شعبده استفاده می شده است. همانطور که در مورد همه انواع عقیق صدق می کند، این سنگ نیز سنگی حفاظتی است. به درمان آرتریت، سردرد، مسایل گوارشی، رشد و استخوانها کمک می کند.
سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 2

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 30*40 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 1

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 26*35 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 4

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 33*34 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 3

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 29*40 میلیمتر

وزن :59 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 6

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 23*39 میلیمتر

وزن : .46 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 5

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 25*36 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 8

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 23*42 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 7

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 23*24 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 79.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 10

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 36*42 میلیمتر

وزن : .66 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 9

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 22*30 میلیمتر

وزن : .27 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 12

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 24*31 میلیمتر

وزن : .27 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 11

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 33*22 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 14

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 24*33 میلیمتر

وزن : .40 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 13

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 25*28 میلیمتر

وزن : .25 قیراط

قیمت : 79.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 16

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 24*45 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 15

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 31*43 میلیمتر

وزن : .87 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 18

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 23*33 میلیمتر /p>

وزن : 35 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 17

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 38*46 میلیمتر

وزن : .89 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 20

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 60.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 19

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*31 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 60.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 22

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*32 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 21

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 32*18 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 24

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 21*47 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 23

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 32*25 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 79.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 26

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 21*33 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 59.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 25

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 25*32 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 28

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 25*26 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 27

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*43 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 90.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 30

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 22*32 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 29

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 14*30 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 32

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 37*25 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 31

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 20*28 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 60.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 34

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 33

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 28*30 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 36

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 22*24 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 35

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 34*23 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 38

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 19*35 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 37

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 18*31 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 39.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 40

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 20*39 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 39

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 42

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*24 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 90.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 41

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*31 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 44

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 19*23 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 59.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 43

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 19*29 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 79.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 46

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 16*29 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 59.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 45

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 16*30 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 59.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 48

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 19*32 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 47

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 21*32 میلیمتر

 وزن : 22 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 50

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*24 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 59.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 49

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 14*27 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 39.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 52

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*23 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 39.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 51

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*25 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 49.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 54

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 15*23 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 39.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 53

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 13*22 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 39.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 56

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 15*22 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 39.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 55

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 26*17 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 59.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 58

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 11*27 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 39.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 57

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 17*16 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 49.000 تومان


سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 60

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 13*27 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 39.000 تومان

سنگ عقیق شجر هندوستان

سنگ عقیق شجر هندوستان کد : 59

  Natural Dendritic Agate

ابعاد : 12*19 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 99.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad