الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ  عقیق  Agate :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند

 سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 2

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

 

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 1

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*34 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان
سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 4

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 3

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 34*35 میلیمتر

قیمت : 269.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 6

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 5

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 8

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 27*42 میلیمتر

قیمت : 259.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 7

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 10

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 9

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 12

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 20*24 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 11

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 14

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 27*49 میلیمتر

قیمت : 309.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 13

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 289.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 16

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 15

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 18

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 17

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 21*39 میلیمتر

قیمت : 269.000 تومان
سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 20

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 329.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 19

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 30.5 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 22

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 27*28 میلیمتر

قیمت : 269.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 21

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 24

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*38 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 23

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 26

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 32 قیراط

ابعاد :21*29 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 25

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 259.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 28

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 20 قیراط

ابعاد :15*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 27

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 30

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 29

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 32

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 31

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 17*32 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 34

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*45 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 33

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*33 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان
سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 36

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 17*18 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 35

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 15*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 38

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 37

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*31 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 40

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 39

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 42

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 41

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 23*26 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 44

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 43

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 46

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 45

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 48

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 16*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 47

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 50

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 49

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 52

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 16*20 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 51

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 54

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 53

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 32*44 میلیمتر

قیمت : 339.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 56

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 55

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 58

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 57

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 60

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 17*18 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 59

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad