دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ  عقیق  Agate :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند

 



سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 2

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 16*29 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 1

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 17*29 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان




سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 4

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 19*23 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 3

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 18*36 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 6

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 5

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 8

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 27*42 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 7

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان






سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 10

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 9

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*37 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 12

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 11

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 53*33 میلیمتر

قیمت : 237000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 14

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 27*49 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 13

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 22*49 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 16

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 21*25 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 15

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 18

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 17

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان




سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 20

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 19

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 22

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 21

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 24

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 23

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*26 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 26

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 32 قیراط

ابعاد :36*25 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 25

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 28

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 41 قیراط

ابعاد :44*22 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 27

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 30

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*37 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 29

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 32

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 31

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 17*32 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 34

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 13*26 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 33

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*37 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان




سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 36

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*36 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 35

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 38

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 37

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17*29 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 40

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 39

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 14*37 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 42

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 21*41 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 41

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 44

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 43

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 20*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 46

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 45

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 12*23 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان




سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 48

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 47

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 11*27 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 50

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 49

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 13*30 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 52

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 13*30 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 51

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 17*39 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 54

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 53

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 56

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 24*27 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 55

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 13*27 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 58

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 14*24 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 57

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 15*27 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان




سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 60

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 15*20 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ عقیق مراکش

سنگ عقیق مراکش کد : 59

Natural Seam Agate Morocco

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان




زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست




برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است