دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ عقیق Agate:

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 2

Natural PalmRootAgate

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 47*25 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 1

Natural PalmRootAgate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان
سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 4

Natural PalmRootAgate

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 33*32 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 3

Natural PalmRootAgate

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 46*27 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 6

Natural PalmRootAgate

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 48*25 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 5

Natural PalmRootAgate

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 45*28 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 8

Natural PalmRootAgate

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 7

Natural PalmRootAgate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 10

Natural PalmRootAgate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 9

Natural PalmRootAgate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 12

Natural PalmRootAgate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 11

Natural PalmRootAgate

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 14

Natural PalmRootAgate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 13

Natural PalmRootAgate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 16

Natural PalmRootAgate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 46*26 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 15

Natural PalmRootAgate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 18

Natural PalmRootAgate

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 24*60 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 17

Natural PalmRootAgate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 20

Natural PalmRootAgate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 19

Natural PalmRootAgate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 22*49 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 22

Natural PalmRootAgate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 21

Natural PalmRootAgate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 24

Natural PalmRootAgate

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 23

Natural PalmRootAgate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 26

Natural PalmRootAgate

وزن : 38 قیراط

ابعاد :22*47 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 25

Natural PalmRootAgate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 28

Natural PalmRootAgate

وزن : 31 قیراط

ابعاد :22*33 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 27

Natural PalmRootAgate

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 41*31 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 30

Natural PalmRootAgate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 29

Natural PalmRootAgate

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 24*64 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 32

Natural PalmRootAgate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 31

Natural PalmRootAgate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 34

Natural PalmRootAgate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 33

Natural PalmRootAgate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان
سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 36

Natural PalmRootAgate

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 47*36 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 35

Natural PalmRootAgate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 38

Natural PalmRootAgate

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 24*54 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 37

Natural PalmRootAgate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 30*41 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 40

Natural PalmRootAgate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 39

Natural PalmRootAgate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 42

Natural PalmRootAgate

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 41

Natural PalmRootAgate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 44

Natural PalmRootAgate

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 43

Natural PalmRootAgate

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 41*32 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 46

Natural PalmRootAgate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 45

Natural PalmRootAgate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 30*27 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان
سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 48

Natural PalmRootAgate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 47

Natural PalmRootAgate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 50

Natural PalmRootAgate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 43*25 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 49

Natural PalmRootAgate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 52

Natural PalmRootAgate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 51

Natural PalmRootAgate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 54

Natural PalmRootAgate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 53

Natural PalmRootAgate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ عقیق پالم

سنگ عقیق پالم اندونزی کد : 55

Natural PalmRootAgate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است