الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ فسیل استراماتولیت

مستعمرات جلبک سبز، زمانی که ساختار یافته است، استراماتولیت نامیده می شود.تشکیل این سیانو باکتری 3.5میلیارد سال زمان میبرد.

گروه های گوناگون استراماتولیت با رنگ های طلایی و قهوه ای، توانایی انعطاف پذیری را به حامل خود می دهند تا بتوانند با آرامش چالش های زندگی را رفع کنند.

اعتقاد بر این است که استراماتولیت در جهت پیدا کردن یک مسیر جدید، یک رویکرد تازه ،اثرات فوق العاده ای دارد.

اگر فردی بد بین هستید استراماتولیت را همراه خود داشته باشید.


هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 2

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 1

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 28*40 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان
سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 4

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 35*18 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 3

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 6

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 5

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 8

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 7

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 10

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 9

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 28*40 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 12

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 11

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 14

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 13

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 16

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 15

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 31*43 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 18

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 17

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 20

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 19

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 22

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 21

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 24

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 28*40 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 23

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 26

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 20 قیراط

ابعاد :20*30 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 25

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 28

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 68 قیراط

ابعاد :32*47 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 27

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 30

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 29

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 32

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ فسیل استراماتولیت

سنگ فسیل استراماتولیت کد : 31

Natural Stromatolite Fossil

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد