الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی


خواص سنگ فسیل مرجان Fossil Coral :

 • مصریان باستان تکه های مرجان را درون گور می گذاشتند تا جسد را از شر ارواح شیطانی محفوظ نگه دارد. چون معتقد بودند هر تکه از مرجان، قطره ای از خون مقدس را در خود دارد.

 • طبق اساطیر یونان، وقتی پرسئوس ، سر "گورگون مدوسا" را برید، چند قطره خون آن درون دریا افتاد و به صورت مرجان متبلور شد.

 • نوشته هایی که از هزاران سال پیش به جای مانده، تأیید می کند که مرجان در ساخت اشیای زینتی و نیز جواهر سازی استفاده شده است.

 • مرجان نماد شادی و خوشبختی است و دارنده اش را قادر می سازد تا از زندگی لذت ببرد.

 • مرجان از بقایای اسکلت جانوران دریایی که "پلیپ های مرجانی" نامیده می شوند، ساخته شده است. این موجودات کوچک بصورت کلونی زندگی می کنند، ساختاری شاخه شاخه می سازند و سرانجام تپه ها و جزیره های مرجانی تشکیل می دهند. موجودات زنده طراحی ویژه این ساختارهای شاخه شاخه را بوجود آورده اند که گاه نواردار و گاه چوب مانند است.

 • مرجان هیجانات را آرام می کند و آرامش می بخشد. همچنین شهود، تخیل و تصویر سازی را تقویت می بخشد و به شما کمک می کند تا عرفان را درک کرده و به کار بندید.

 • ارتباط با ارواح دوران باستان را فراهم کرده و انتقال دانش را تسریع می کند.

 • مرجان در مراسم مذهبی و جادوگری تمامی فرهنگهای جزایر اقیانوس آرام نقش مهمی دارد. اما استفاده از آن در مراسم جادوگری به معنی قربانی کردن یک موجود زنده است.

 • مرجان امروزه درجادوگری زیاد استفاده می شود. بعنوان حرز و حفاظت در برابر "چشم شیطان"، ارواح انتقام و کابوس استفاده می شود. همچنین از فرد در برابر تصادف، خشونت، زهر، سرقت، جن زدگی و نازایی محافظت می کند.

 • از زمان آغاز هزاره اول، مرجان به عنوان گوهری به شدت گرانقیمت شناخته میشده ، زیرا اعتقاد بر آن بوده است که دارای خواصی مرموز، قدرتمند و مقدس است.

 • قبایل قدیم اغلب از جواهرات مرجانی به عنوان تزئینات برای کلاه خود و سلاح های جنگی استفاده می کردند و معتقد بودند که این یک سنگ محافظ است.

 • رومیان شاخه های مرجانی را در اطراف گردن فرزندان خود آویزان میکردند تا آنها را از خطر محافظت کنند.

 • در اوایل قرن بیستم، مردم ایتالیا برای محافظت از "چشم بد" از مرجان استفاده می کردند و بسیاری از ایتالیایی ها آن را برای ناباروری استفاده می کردند

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 7

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 2

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 14

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 9

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 20

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 18

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 23

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 21

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 26

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد :41*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 25

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 30

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 27

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 33

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 31

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 35

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 34

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 38

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 36

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 44*29 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 41

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 42*40 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 39

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 53*30 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 43

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 42

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 46

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 45

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 48

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 46*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 47

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 44*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 50

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 49

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 53

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 51

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 55

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 54

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 38*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 58

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 40*37 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 57

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 63

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 61

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 26*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 65

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 64

Natural Yellow Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad