الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ لاجورد Lapis Lazuli:

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و ششم

 • سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی

 • الهام بخش

 • افزایش اعتماد به نفس

 • کمک به درک احساسات و عواطف دیگران

 • تقویت سیستم ایمنی بدن

 • تصفیه خون، کاهش فشار خون

 • خنک کننده و تسکین التهابات

 • غلبه بر بی خوابی و سرگیجه و افسردگی

 • بهبود سیستم تنفسی و عصبی و گلو

 • تنظیم تیروئید

 • به منظور ارتقاء خود آگاهی، بینش و عقل به کار میرود

 • به عنوان یک سپر در برابر حملات روانی می باشد

 • بالابردن درک و روشنی و شهود

 • اکسیری قدرتمند برای بدن اتری و معنوی

 • پزشکان مصر باستان ، سومر و بابل لاجورد را برای مقاصد دارویی بسیاری، از جمله آب مروارید چشم استفاده می کردند

 • نماد شفا، شادی، عشق، وفاداری، قدرت های روانی،حمایت، شجاعت

 • باعث افزایش اراده می‌شود

 • در ایران باستان ، لاجورد سنگی برای نزدیکی با خدایان بود که صاحب آنرا دارای قدرتجادویی از خدایان و الوهیت می کرد

 • برای بهبود علائم بی‌خوابی مفید است

 • اثری ضد عفونی کننده و باکتری‌ کش دارد
سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 2

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 19*23 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 1

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 32*32 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 4

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 23*33 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 3

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 89 قیراط

قیمت : 359.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 6

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 25*21 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 5

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 22*37 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 8

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 19*33 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 7

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 22*31 میلیمتر

وزن : 61 قیراط

قیمت : 239.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 10

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 18*45 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت: 189.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 9

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 25*36 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت: 169.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 12

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 22*32 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 11

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 34*55 میلیمتر

وزن : 45.5 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 14

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 26*38 میلیمتر

وزن : 63 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 13

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 23*41 میلیمتر

وزن : 63 قیراط

قیمت: 249.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 16

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 12*29 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت: 129.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 15

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 29*38 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت: 229.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 18

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 16*31 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 17

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 21*27 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 220.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 20

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 26*35 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 19

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 22*35 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 22

 Natural Lapis Lazuli

 ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 21

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 25*38 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 24

 Natural Lapis Lazuli

بعاد : 24*29 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 23

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 27*35 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 26

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 25

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 26*34 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 28

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 16*26 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 27

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 22*29 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 30

 Natural Lapis Lazuli

  ابعاد : 29*26 میلیمتر

وزن : 53.5 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 29

 Natural Lapis Lazuli 

 ابعاد : 13*30 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 32

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 31

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 25*33 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 34

 Natural Lapis Lazuli 

 ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 33

 Natural Lapis Lazuli 

 ابعاد : 32*28 میلیمتر

وزن : 67.5 قیراط

قیمت : 270.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 36

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 24*19 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 35

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 34*21 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 160.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 38

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 22*38 میلیمتر

وزن : 37.5 قیراط

قیمت : 150.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 37

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 35*21 میلیمتر

وزن : 52.5 قیراط

قیمت : 210.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 40

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 47.5 قیراط

قیمت : 190.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 39

 Natural Lapis Lazuli 

 ابعاد : 14*29 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 42

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 17*21 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 41

 Natural Lapis Lazuli 

ابعاد : 23*39 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 44

 Natural Lapis Lazuli

 ابعاد : 33*24 میلیمتر

وزن : 38.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 43

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 23*43 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 46

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 32*22 میلیمتر

وزن : 31.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 45

 Natural Lapis Lazuli

بعاد : 18*48 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 48

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 34*24 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 47

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 27*39 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 50

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 30*20 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 49

 Natural Lapis Lazuli

بعاد : 24*33 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 52

Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 20*20 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 51

 Natural Lapis Lazuli

 ابعاد : 17*20 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 54

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 25*19 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 53

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 16*27 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 56

 Natural Lapis Lazuli

 ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 55

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 31*17 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 58

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 24*40 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 57

 Natural Lapis Lazuli

 ابعاد : 26*32 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 60

 Natural Lapis Lazuli

 ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

سنگ لاجورد افغانستان کد : 59

 Natural Lapis Lazuli

ابعاد : 24*24 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 129.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad