دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ لاجورد Lapis Lazuli:

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و ششم

 • سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی

 • الهام بخش

 • افزایش اعتماد به نفس

 • کمک به درک احساسات و عواطف دیگران

 • تقویت سیستم ایمنی بدن

 • تصفیه خون، کاهش فشار خون

 • خنک کننده و تسکین التهابات

 • غلبه بر بی خوابی و سرگیجه و افسردگی

 • بهبود سیستم تنفسی و عصبی و گلو

 • تنظیم تیروئید

 • به منظور ارتقاء خود آگاهی، بینش و عقل به کار میرود

 • به عنوان یک سپر در برابر حملات روانی می باشد

 • بالابردن درک و روشنی و شهود

 • اکسیری قدرتمند برای بدن اتری و معنوی

 • پزشکان مصر باستان ، سومر و بابل لاجورد را برای مقاصد دارویی بسیاری، از جمله آب مروارید چشم استفاده می کردند

 • نماد شفا، شادی، عشق، وفاداری، قدرت های روانی،حمایت، شجاعت

 • باعث افزایش اراده می‌شود

 • در ایران باستان ، لاجورد سنگی برای نزدیکی با خدایان بود که صاحب آنرا دارای قدرتجادویی از خدایان و الوهیت می کرد

 • برای بهبود علائم بی‌خوابی مفید است

 • اثری ضد عفونی کننده و باکتری‌کش دارد

 سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 2

Natural Lapis Lazuli

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 1

Natural Lapis Lazuli

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 44*30 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان
سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 4

Natural Lapis Lazuli

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 3

Natural Lapis Lazuli

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 6

Natural Lapis Lazuli

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 40*35 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 5

Natural Lapis Lazuli

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 46*29 میلیمتر

قیمت : 164000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 8

Natural Lapis Lazuli

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 7

Natural Lapis Lazuli

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 34*42 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 10

Natural Lapis Lazuli

وزن : 92 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 184000 تومان

 

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 9

Natural Lapis Lazuli

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 41*30 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 12

Natural Lapis Lazuli

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 11

Natural Lapis Lazuli

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 14

Natural Lapis Lazuli

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 13

Natural Lapis Lazuli

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 34*27 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 16

Natural Lapis Lazuli

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 15

Natural Lapis Lazuli

وزن : 93 قیراط

ابعاد : 30*58 میلیمتر

قیمت : 186000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 18

Natural Lapis Lazuli

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 17

Natural Lapis Lazuli

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان
سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 20

Natural Lapis Lazuli

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 35*28 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 19

Natural Lapis Lazuli

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 22

Natural Lapis Lazuli

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 21

Natural Lapis Lazuli

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 35*28 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 24

Natural Lapis Lazuli

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 29*24 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 23

Natural Lapis Lazuli

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 23*17 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 26

Natural Lapis Lazuli

وزن : 58 قیراط

ابعاد :32*32 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 25

Natural Lapis Lazuli

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 29*25 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 28

Natural Lapis Lazuli

وزن : 63 قیراط

ابعاد :36*30 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 27

Natural Lapis Lazuli

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 30

Natural Lapis Lazuli

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 34*31 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 29

Natural Lapis Lazuli

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 32

Natural Lapis Lazuli

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 32*13 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 31

Natural Lapis Lazuli

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 34

Natural Lapis Lazuli

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 33

Natural Lapis Lazuli

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 32*25 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان
سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 36

Natural Lapis Lazuli

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*18 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 35

Natural Lapis Lazuli

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 38

Natural Lapis Lazuli

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 37

Natural Lapis Lazuli

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 29*11 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 40

Natural Lapis Lazuli

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 40*20 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 39

Natural Lapis Lazuli

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 42

Natural Lapis Lazuli

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 41

Natural Lapis Lazuli

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 44

Natural Lapis Lazuli

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 176000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 43

Natural Lapis Lazuli

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 46

Natural Lapis Lazuli

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 45

Natural Lapis Lazuli

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 48

Natural Lapis Lazuli

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 46*25 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 47

Natural Lapis Lazuli

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 50

Natural Lapis Lazuli

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 48*30 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 49

Natural Lapis Lazuli

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 45*33 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 52

Natural Lapis Lazuli

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 51

Natural Lapis Lazuli

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*23 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 54

Natural Lapis Lazuli

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 53

Natural Lapis Lazuli

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 56

Natural Lapis Lazuli

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 26*23 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 55

Natural Lapis Lazuli

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 58

Natural Lapis Lazuli

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 28*22 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 57

Natural Lapis Lazuli

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان
سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 60

Natural Lapis Lazuli

وزن : 121 قیراط

ابعاد : 44*41 میلیمتر

قیمت : 242000 تومان

سنگ لاجورد

سنگ لاجورد افغانستان کد : 59

Natural Lapis Lazuli

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است