الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص  سنگ مالاکیت  Malachite  :

فرمول شیمیایی مالاکیت :  Cu2CO3(OH)2

وزن مخصوص مالاکیت :   3.80

سختی مالاکیت :    4.00

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

 • سنگ ماه تولد اردیبهشت ، مرداد ، آبان ، آذر ، بهمن

 • سنگ فوق العاده برای خلاقیت است

 • محافظ قوی از کودکان است

 • سنگ دگرگونی است و توازن ذهن

 • نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی

 • برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده است

 • باعث کاهش احساس می گردد

 • درد فیزیکی را در استخوان ها کاهش می دهد

 • باعث کاهش استرس و تنش و راحتی خواب می گردد

 • مالاکیت باعث کاهش سرگیجه می گردد

 • بهبود کارایی لوزالمعده و طحال

 • تقویت قلب، سیستم گردش خون، غدد صنوبری و هیپوفیز

 • دفع انرژی های منفی

 • تخفیف اختلالات روان

 • گرفتگی عضلات را بهبود می بخشد

 • کاهش اختلالات قاعدگی

 • افزایش قدرت سیستم ایمنی و عصبی

 • باعث کاهش فشار خون ، ورم مفاصل ، تورم مفاصل  می گردد
سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 2

  Natural Malachite

ابعاد : 21*41 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 1

  Natural Malachite

ابعاد : 27*49 میلیمتر

وزن : 84 قیراط

قیمت : 419.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 4

  Natural Malachite

ابعاد : 23*32 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 225.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 3

  Natural Malachite

ابعاد : 25*39 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 6

  Natural Malachite

ابعاد : 21*33 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 185.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 5

  Natural Malachite

ابعاد : 30*47 میلیمتر

وزن : 67 قیراط

قیمت : 335.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 8

  Natural Malachite

ابعاد : 22*71 میلیمتر

وزن : 119 قیراط

قیمت : 599.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 7

  Natural Malachite

ابعاد : 26*33 میلیمتر

وزن : 45.5 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 10

  Natural Malachite

ابعاد : 58*52 میلیمتر

وزن : 73 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 9

  Natural Malachite

ابعاد : 34*24 میلیمتر

وزن : 59.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 12

  Natural Malachite

ابعاد : 19*31 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 11

  Natural Malachite

ابعاد : 28*44 میلیمتر

وزن : 67.5 قیراط

قیمت : 339.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 14

  Natural Malachite

 ابعاد : 22*35 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 205.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 13

  Natural Malachite

ابعاد : 19*30 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 16

  Natural Malachite

ابعاد : 29*53 میلیمتر

وزن : 121 قیراط

قیمت : 609.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 15

  Natural Malachite

ابعاد : 28*41 میلیمتر

وزن : 131 قیراط

قیمت : 659.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 18

  Natural Malachite

ابعاد : 20*23 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 17

  Natural Malachite

ابعاد : 44*24 میلیمتر

وزن : 64.5 قیراط

قیمت : 329.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 20

  Natural Malachite

ابعاد : 22*58 میلیمتر

وزن : 81 قیراط

قیمت : 409.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 19

  Natural Malachite

ابعاد : 31*55 میلیمتر

وزن : 155 قیراط

قیمت : 699.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 22

  Natural Malachite

ابعاد : 23*35 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 21

  Natural Malachite

ابعاد : 22*35 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 24

  Natural Malachite

ابعاد : 33*47 میلیمتر

وزن : 137 قیراط

قیمت : 689.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 23

  Natural Malachite

ابعاد : 32*62 میلیمتر

وزن : 109 قیراط

قیمت : 549.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 26

  Natural Malachite

ابعاد : 19*21 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 25

  Natural Malachite

 ابعاد : 15*30 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 28

  Natural Malachite

ابعاد : 26*20 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 205.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 27

  Natural Malachite

ابعاد : 22*31 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 210.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 30

  Natural Malachite

ابعاد : 34*49 میلیمتر

وزن : 143 قیراط

قیمت : 699.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 29

  Natural Malachite

ابعاد : 26*35 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 235.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 32

  Natural Malachite

ابعاد : 16*30 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 155.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 31

  Natural Malachite

ابعاد : 24*30 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 34

  Natural Malachite

ابعاد  : 11*29 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 33

  Natural Malachite

ابعاد : 16*37 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 155.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 36

  Natural Malachite

ابعاد : 37*48 میلیمتر

وزن : 113.5 قیراط

قیمت : 569.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 35

  Natural Malachite

ابعاد : 18*34 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 38

  Natural Malachite

ابعاد : 40*38 میلیمتر

وزن : 138.5 قیراط

قیمت : 699.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 37

  Natural Malachite

ابعاد : 27*45 میلیمتر

وزن : 139 قیراط

قیمت : 699.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 40

  Natural Malachite

ابعاد : 15*14 میلیمتر

وزن : 82.5 قیراط

قیمت : 419.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 39

  Natural Malachite

ابعاد : 27*52 میلیمتر

وزن : 106 قیراط

قیمت : 529.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 42

  Natural Malachite

ابعاد : 39*26 میلیمتر

وزن : 71.5 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 41

  Natural Malachite

ابعاد : 27*44 میلیمتر

وزن : 114 قیراط

قیمت : 569.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 44

  Natural Malachite

ابعاد  : 16*30 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 165.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 43

  Natural Malachite

ابعاد : 43*34 میلیمتر

وزن : 84 قیراط

قیمت : 419.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 46

  Natural Malachite

ابعاد : 21*39 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 45

  Natural Malachite

ابعاد : 15*35 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 48

  Natural Malachite

ابعاد : 33*37 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 320.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 47

  Natural Malachite

ابعاد : 50*30 میلیمتر

وزن : 68.5 قیراط

قیمت : 349.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 50

  Natural Malachite

ابعاد : 27*38 میلیمتر

وزن : 56.5 قیراط

قیمت : 289.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 49

  Natural Malachite

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 52

  Natural Malachite

ابعاد : 21*35 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 51

  Natural Malachite

ابعاد : 36*54 میلیمتر

وزن : 100.5 قیراط

قیمت : 509.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 54

  Natural Malachite

ابعاد : 30*20 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 170.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 53

  Natural Malachite

ابعاد : 23*39 میلیمتر

وزن : 59.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 56

  Natural Malachite

ابعاد : 30*20 میلیمتر

وزن : 53.5 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 55

  Natural Malachite

ابعاد : 32*17 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 58

  Natural Malachite

ابعاد : 14*19 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 57

  Natural Malachite

ابعاد : 19*38 میلیمتر

وزن : 35.5 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 60

  Natural Malachite

ابعاد : 25*35 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 59

  Natural Malachite

ابعاد : 13*21 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 99.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad