دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص  سنگ مالاکیت  Malachite  :

فرمول شیمیایی مالاکیت :  Cu2CO3(OH)2

وزن مخصوص مالاکیت :   3.80

سختی مالاکیت :    4.00

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

 • سنگ ماه تولد اردیبهشت ، مرداد ، آبان ، آذر ، بهمن

 • سنگ فوق العاده برای خلاقیت است

 • محافظ قوی از کودکان است

 • سنگ دگرگونی است و توازن ذهن

 • نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی

 • برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده است

 • باعث کاهش احساس می گردد

 • درد فیزیکی را در استخوان ها کاهش می دهد

 • باعث کاهش استرس و تنش و راحتی خواب می گردد

 • مالاکیت باعث کاهش سرگیجه می گردد

 • بهبود کارایی لوزالمعده و طحال

 • تقویت قلب، سیستم گردش خون، غدد صنوبری و هیپوفیز

 • دفع انرژی های منفی

 • تخفیف اختلالات روان

 • گرفتگی عضلات را بهبود می بخشد

 • کاهش اختلالات قاعدگی

 • افزایش قدرت سیستم ایمنی و عصبی

 • باعث کاهش فشار خون ، ورم مفاصل ، تورم مفاصل  می گردد


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 2

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*48 میلیمتر

قیمت : 199000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 1

Natural Malachite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 33*49 میلیمتر

قیمت : 234000 تومان
سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 4

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 174000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 3

Natural Malachite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 26*28 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 6

Natural Malachite

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 53*33 میلیمتر

قیمت : 264000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 5

Natural Malachite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 8

Natural Malachite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 7

Natural Malachite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 16*33 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 10

Natural Malachite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

 

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 9

Natural Malachite

وزن : 109 قیراط

ابعاد : 32*61 میلیمتر

قیمت : 327000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 12

Natural Malachite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 11

Natural Malachite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 14

Natural Malachite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 13

Natural Malachite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 16

Natural Malachite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 16*29 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 15

Natural Malachite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 18

Natural Malachite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 13*26 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 17

Natural Malachite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 12*27 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان
سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 20

Natural Malachite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 19

Natural Malachite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 13*24 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 22

Natural Malachite

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 39*47 میلیمتر

قیمت : 249000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 21

Natural Malachite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 37*49 میلیمتر

قیمت : 237000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 24

Natural Malachite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 23

Natural Malachite

وزن : 109 قیراط

ابعاد : 39*38 میلیمتر

قیمت : 327000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 26

Natural Malachite

وزن : 39 قیراط

ابعاد :20*30 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 25

Natural Malachite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 26*27 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 28

Natural Malachite

وزن : 25 قیراط

ابعاد :17*25 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 27

Natural Malachite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 20*42 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 30

Natural Malachite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 29

Natural Malachite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 32

Natural Malachite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 22*50 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 31

Natural Malachite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 26*29 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 34

Natural Malachite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*20 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 33

Natural Malachite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان
سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 36

Natural Malachite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 11*28 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 35

Natural Malachite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 15*26 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 38

Natural Malachite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 37

Natural Malachite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 12*26 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 40

Natural Malachite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 28*51 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 39

Natural Malachite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 27*46 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 42

Natural Malachite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 41

Natural Malachite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 44

Natural Malachite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 43

Natural Malachite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 24*31 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 46

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*43 میلیمتر

قیمت : 174000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 45

Natural Malachite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*24 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

 
سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 48

Natural Malachite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 16*30 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 47

Natural Malachite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 12*25 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 50

Natural Malachite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

 

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 49

Natural Malachite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 52

Natural Malachite

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 10*19

قیمت : 45000 تومان

 

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 51

Natural Malachite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 12*22 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 54

Natural Malachite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

 

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 53

Natural Malachite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 56

Natural Malachite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 55

Natural Malachite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 28*46 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان


سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 58

Natural Malachite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 57

Natural Malachite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*27 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان
سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 60

Natural Malachite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 18*38 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ مالاکیت کنگو

سنگ مالاکیت کنگو کد : 59

Natural Malachite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 21*40 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است