مدال برنزی
دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


مدال های برنزی


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 2

 سنگ های به کار رفته : عقیق سفید

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 1

سنگ های به کار رفته : جاسپر قرمز

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 4

سنگ های به کار رفته : حدید حکاکی طلسم عین علی

قیمت : 109.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 3

 سنگ های به کار رفته : حدید حکاکی ستاره سلیمان

قیمت : 109.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 6

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 5

 سنگ های به کار رفته : عقیق سبز ، آمتیست ،رودونیت ، جاسپر چوبی

قیمت : 139.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 8

 سنگ های به کار رفته : عقیق سرخ خراسان

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 7

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 10

 سنگ های به کار رفته : لاجورد

قیمت : 169.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 9

   سنگ های به کار رفته : عقیق تبتی ، یشم، حدید

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 12

  سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 11

 سنگ های به کار رفته : سان استون کوارتز

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 14

 سنگ های به کار رفته : لابرادوریت

قیمت : 280.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 13

 سنگ های به کار رفته : عقیق تبتی

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 16

 سنگ های به کار رفته : رز کوارتز ،جید آبی ، لاجورد

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 15

 سنگ های به کار رفته : رودونیت

قیمت : 159.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 18

 سنگ های به کار رفته : آمتیست

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 17

 سنگ های به کار رفته : لاجورد ، عقیق تبتی

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 20

 سنگ های به کار رفته : سودالیت

قیمت : 179.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 19

 سنگ های به کار رفته : برنزیت

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

ممدال برنزی کد : 22

 سنگ های به کار رفته : پیکاسو جاسپر،عقیق زرد،اوناکیت

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 21

 سنگ های به کار رفته :  سنگ خون

قیمت : 259.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 24

 سنگ های به کار رفته : عقیق مراکش

قیمت : 259.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 23 

سنگ های به کار رفته : عقیق سبز

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 26

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 25

 سنگ های به کار رفته : مریم جاسپر

قیمت : 109.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 28

 سنگ های به کار رفته : لاجورد

قیمت : 329.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 27

 سنگ های به کار رفته : مرجان ، رز کوارتز

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 30

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 29

 سنگ های به کار رفته : بوکسیت

قیمت : 129.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 32

سنگ های به کار رفته : رودونیت

قیمت : 189.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 31

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 34

 سنگ های به کار رفته : مالاکیت

قیمت : 200.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 33

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 36

 سنگ های به کار رفته : مون استون

قیمت : 189.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 35

 سنگ های به کار رفته : عقیق بوتسوانا

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 38

 سنگ های به کار رفته : لاجورد،حدید،کلسیت زرد

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 37

 سنگ های به کار رفته : بوکسیت

قیمت : 169.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 40

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 39

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 42

 سنگ های به کار رفته : لاجورد

قیمت : 169.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 41

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 44

 سنگ های به کار رفته : برنزیت

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 43

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 46

 سنگ های به کار رفته : مون استون

قیمت : 189.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 45

 سنگ های به کار رفته : کریزوکولا

قیمت : 250.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 48

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 47

 سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 50

 سنگ های به کار رفته : مالاکیت

قیمت : 200.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 49

 سنگ های به کار رفته : عقیق زرد ، کوارتز آبی ، آونتورین

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 52

 سنگ های به کار رفته : هفت چاکرا

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 51

 سنگ های به کار رفته : چشم ببر

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 54

 سنگ های به کار رفته : رودونیت، عقیق تبتی

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 53

 سنگ های به کار رفته : چشم ببر،حدید

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 56

 سنگ های به کار رفته : صدف، سیترین

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 55

 سنگ های به کار رفته : رودونیت،اوناکیت

قیمت : 119.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 58

 سنگ های به کار رفته : عقیق کریزلیس

قیمت : 149.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 57

 سنگ های به کار رفته : عقیق

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 60

 سنگ های به کار رفته : فسیل مرجان خاکستری

قیمت : 119.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 59

 سنگ های به کار رفته : مریم جاسپر

قیمت : 109.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 62

 سنگ های به کار رفته : پیریت

قیمت : 129.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 61

 سنگ های به کار رفته : مارگازیت

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 64

 سنگ های به کار رفته : عقیق

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 63

 سنگ های به کار رفته : سلنایت

قیمت : 179.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 66

سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 65

 سنگ های به کار رفته : سنگ خون

قیمت : 150.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 68

سنگ های به کار رفته : عقیق زرد

قیمت : 159.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 67

سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خرسان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 70

سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خرسان

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 69

سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خرسان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 72

سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خرسان

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 71

سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خرسان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 74

سنگ های به کار رفته : مون استون

قیمت : 190.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 73

سنگ های به کار رفته : عقیق سلیمانی خرسان

قیمت : 99.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 76

سنگ های به کار رفته : گارنت،حدید

قیمت : 99.000 تومان

مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 75

سنگ های به کار رفته : هولیت ، عقیق سفید ، کریستال کوارتز

قیمت : 89.000 تومان


مدال های برنزی

مدال برنزی کد : 77

سنگ های به کار رفته : یشم

قیمت : 129.000 تومان
جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است