ش مدال های سنگی
دانا گوهر

صفحه اول فروشگاه    |    درباره ما    |    سبد خرید شما    |    پرداخت وجه     |    سنگ درمانی و خواص سنگها


مشهد - برج سلمان - طبقه 6 - واحد 8 - داناگوهر - 05138482270 - 05138482271 - 09155105244

آویز های سنگی


مدال های سنگی

آویز کد 29

سنگ کریستال کوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 28

سنگ سیترین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 31

سنگ زبرجد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 30

سنگ آمتیست

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 27

مدال سیم بافت سنگ عقیق خزه

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 69000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 25

مدال سیم بافت سنگ لاجورد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 69000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 1

سنگ جاسپر قرمز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 35000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 3

سنگ عقیق خزه ای

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 6

طرح گل سنگ دلربا

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 5

سنگ عقیق

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 35000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 10

قلب مارسنگ

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 46000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 9

سنگ عقیق سبز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 12

دندان اژدها سنگ دلربا

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 11

ستاره سنگ آونتورین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 14

برگ سنگ عقیق

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 13

دندان اژدها سنگ سودالیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 16

دندان اژدها سنگ عقیق سیاه

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 22000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 15

قلب سنگ رویال جاسپر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 18

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 17

دندان اژدها سنگ رزکوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 20

دندان اژدها سنگ اوناکیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 19

دندان اژدها سنگ هولیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 22

پروانه سنگ آمتیست

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 21

دندان اژدها سنگ آونتورین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 24

پروانه سنگ لاجورد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 23

پروانه سنگ چشم ببر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 32

مدال سنگ چشم ببر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 59000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 26

مدال ستاره سنگ امتیست

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است