الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


خواص سنگ عقیق

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاریدرمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند
مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 2

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 1

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 4

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 3

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 6

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 5

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 8

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 7

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 10

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 9

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 12

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 11

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

ممدال سنگ عقیق کد : 14

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 13

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 16

اقیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 15

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 18

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 17

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 20

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 19

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 22

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 21

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 24

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 23

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 26

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 25

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 28

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 27

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 30

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 29

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 32

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 31

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 34

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 33

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 36

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 35

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 38

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 37

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 40

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 39

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 42

مان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 41

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 44

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 43

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 46

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 45

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 48

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 47

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 50

اقیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 49

اقیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

ممدال سنگ عقیق کد : 52

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 51

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 54

قیمت : 169.000 تومان

 

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 53

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 56

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 55

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 58

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 57

قیمت : 169.000 تومان


مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 60

قیمت : 169.000 تومان

مدال عقیق

مدال سنگ عقیق کد : 59

قیمت : 169.000 تومان


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad