دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


مدال نقره سنگ طبیعی ( گردن آویز نقره )

همراه با کلیه ی مدالهای فوق زنجیر رایگان استیل ارسال میگردد


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 2

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 16*27 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 280.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 1

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 29*26 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 333.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 4

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 46.5 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 3

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 45.5 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 6

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 5

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 60*25 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 8

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 36*14 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 310.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 7

سیترین برزیل

ابعاد : 22*14 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 300.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 10

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 38*26 میلیمتر

وزن : 59.5 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 9

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

ابعاد : 21 میلیمتر

وزن : 32.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 12

نگین های ریز کوبیک زیرکونیوم

ابعاد : 24*24 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 11

مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 52*39 میلیمتر

وزن : 142 قیراط

قیمت : 699.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 14

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 25*18 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 680.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 13

ترکیب نقره و برنج ، نگین های اتمی

ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 16

جواهر توپاز سوئیس

ابعاد : 20*15 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 590.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 15

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 20*16 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 580.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 18

لمون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 29*17 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 310.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 17

لابادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 23*46 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 450.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 20

سیترین برزیل 

ابعاد : 28*16 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 350.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 19

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 24*41 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 22

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 23*17 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 580.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 21

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 30*23 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 1.580.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 24

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 26*39 میلیمتر

وزن : 52.5 قیراط

قیمت : 450.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 23

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 29*15 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 310.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 26

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 28*41 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 490.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 25

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 27*27 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 450.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 28

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 27

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 20*36 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 30

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 21*40 میلیمتر

وزن : 50.5 قیراط

قیمت : 450.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 29

شاهکاری از سنگ مالاکیت کنگو ( سنگ طاووس )

ابعاد : 46*62 میلیمتر

وزن : 146 قیراط

قیمت : 899.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 32

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*42 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 31

جواهر آمتیست برزیل

ابعاد : 18*22 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 34

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 26*30 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 450.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 33

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 25*31 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 450.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 36

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 12*30 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 35

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*39 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 490.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 38

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 38*23 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 490.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 37

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 24*32 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 450.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 40

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 14*34 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 460.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 39

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 11*13 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 369.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 42

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 27*37 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 450.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 41

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 35*25 میلیمتر

وزن : 48.5 قیراط

قیمت : 450.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 44

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 35*19 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 450.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 43

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 34*21 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 480.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 46

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*51 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 45

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 33*20 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 450.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 48

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 31*19 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 450.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 47

لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*37 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 490.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 50

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 17*27 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 280.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 49

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 40*25 میلیمتر

ووزن : 67 قیراط

قیمت : 469.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 52

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 27*35 میلیمتر

وزن : 66 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 51

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 28*26 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 54

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 29*18 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 280.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 53

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 17*31 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 280.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 56

فیروزه اصل نیشابور

ابعاد : 30*36 میلیمتر

وزن : 74 قیراط

قیمت : 499.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 55

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 15*34 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 280.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 58

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 34*17 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 330.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 57

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*43 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 60

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 25*18 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 800.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 59

مون استون ( حجرالقمر ) سنگ ماه کشور تانزانیا

ابعاد : 27*16 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 310.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 62

سنگ لاجورد افغانستان

ابعاد : 26*29 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 61

جواهر نارسنگ برمه

ابعاد : 10*16 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 530.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 64

جواهر یاقوت سرخ

ابعاد : 32*26 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 1.800.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 63

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 66

عقیق سرخ 

ابعاد : 34*22 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 65

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار

 ابعاد : 26*31 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 68

جواهر زبرجد

ابعاد : 16*19 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 67

سنگ گارنت

 ابعاد : 20*42 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 70

سنگ در نجف (حکاکی زیارت عاشورا)

ابعاد : 24*33 میلیمتر

وزن : 99 قیراط

قیمت : 699.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 69

سنگ در نجف (حکاکی زیارت عاشورا)

  ابعاد : 20*27 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 599.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 72

عقیق زرد

ابعاد : 34*22 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 71

سنگ حدید ( حکاکی وان یکاد )

ابعاد : 40*28 میلیمتر

وزن : 74.5 قیراط

قیمت : 239.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 74

سنگ حدید (حکاکی ایت الکرسی)

ابعاد : 38*28 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 73

جواهر یاقوت کبود

ابعاد : 16*11 میلیمتر

وزن : 12.5 قیراط

قیمت : 369.000 تومان


 مدال نقره

مدال نقره سنگ طبیعی کد : 75

حکاکی سوره الرحمن

ابعاد : 23*27 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 599.000 تومان
جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است