الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ مریم جاسپر هندوستانهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 2

Natural Mariam Stone

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 1

Natural Mariam Stone

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 38*30 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 4

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 18*43 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 3

Natural Mariam Stone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 6

Natural Mariam Stone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 5

Natural Mariam Stone

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 8

Natural Mariam Stone

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 7

Natural Mariam Stone

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 10

Natural Mariam Stone

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 9

Natural Mariam Stone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 12

Natural Mariam Stone

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 11

Natural Mariam Stone

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 14

Natural Mariam Stone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 13

Natural Mariam Stone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 23*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 16

Natural Mariam Stone

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 15

Natural Mariam Stone

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 18

Natural Mariam Stone

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 17

Natural Mariam Stone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 20

Natural Mariam Stone

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 19

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 45*17 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 22

Natural Mariam Stone

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 21

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 24

Natural Mariam Stone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 23

Natural Mariam Stone

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 26

Natural Mariam Stone

وزن : 46 قیراط

ابعاد :26*40 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 25

Natural Mariam Stone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 36*14 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 28

Natural Mariam Stone

وزن : 61 قیراط

ابعاد :44*27 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 27

Natural Mariam Stone

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 28*41 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 30

Natural Mariam Stone

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 17*42 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 29

Natural Mariam Stone

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 32

Natural Mariam Stone

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 31

Natural Mariam Stone

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 34

Natural Mariam Stone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 33

Natural Mariam Stone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 36

Natural Mariam Stone

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 35

Natural Mariam Stone

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 38

Natural Mariam Stone

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 44*20 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 37

Natural Mariam Stone

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 40

Natural Mariam Stone

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 43*23 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 39

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 42

Natural Mariam Stone

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 41

Natural Mariam Stone

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 101000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 44

Natural Mariam Stone

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 25*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 43

Natural Mariam Stone

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 46

Natural Mariam Stone

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 45

Natural Mariam Stone

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 45*26 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 48

Natural Mariam Stone

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 29*25 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 47

Natural Mariam Stone

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 50

Natural Mariam Stone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 49

Natural Mariam Stone

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 52

Natural Mariam Stone

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 36*30 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 51

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 54

Natural Mariam Stone

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 39*21 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 53

Natural Mariam Stone

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 56

Natural Mariam Stone

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 29*24 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 55

Natural Mariam Stone

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 58

Natural Mariam Stone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 30*26 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 57

Natural Mariam Stone

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 60

Natural Mariam Stone

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 21*44 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 59

Natural Mariam Stone

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 44*22 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 62

Natural Mariam Stone

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 61

Natural Mariam Stone

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 64

Natural Mariam Stone

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 63

Natural Mariam Stone

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان
سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 66

Natural Mariam Stone

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 42*29 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ مریم جاسپر

سنگ مریم جاسپر هندوستان کد : 65

Natural Mariam Stone

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد