الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemمنشور سنگی

قابل استفاده برای انرژی درمانی

همسو سازی چاکراها

آویز پاندولی جهت چک نمودن انرژی چاکراها

تشکیل شبکه ی کریستالی جهت درمان و افزایش انرژی

از بین بردن موانع و انسداد های حوزه های انرژی بدن

ریکی

در جلسات ارتباط با انرژی کیهانی به عنوان کانال دریافت انرژی استفاده می شود

قرار دادن منشور در راستای نادی ها ( ستون فقرات ) بهترین روش انتقال و حرکت نیروی عظیم کندآلینی

به سمت مغز و فعال سازی قسمت های خفته آن و روشن بینی می باشد

Hexagonal Natural Stones


 

 منشور سنگ کلسیت     منشور سنگ کلسیت

 منشور سنگ کلسیت

 در ابعاد بزرگ با تراش درجه یک

 وزن  حدودا : 430 تا 450 گرم

 ارتفاع : 14 تا 15 سانتی متر سانتی متر

 قیمت : 660 هزار تومان


منشور سنگ عقیق 

منشور سنگ عقیق کریزیلیس

ارتفاع : 50 میل

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 65000 تومان


منشور سنگ عقیق 

منشور سنگ کریستال کوارتز

ارتفاع : 40 میل

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 59000 تومان


منشور سنگ عقیق 

منشور سنگ کریستال کوارتز

ارتفاع : 3-5 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 69000 تومان


منشور سنگ رز کوارتز 

منشور سنگ لاجورد

ارتفاع : 6 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 69000 تومان


منشور سنگ لاجورد 

منشور سنگ لاجورد

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان


منشور سنگ چشم ببر 

منشور سنگ  چشم ببر

ارتفاع : 4 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان


منشور سنگ سودالیت 

منشور سنگ چشم ببر

ارتفاع : 6 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 69000 تومان

 


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ آمتیست

ارتفاع : 3-5 سانتی متر

جنس آویز : استیل

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 89000 تومان


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ عقیق خزه

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ جاسپرقرمز

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ آونتورین

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ هولیت

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ آمازونیت

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان


منشور سنگ عقیق صورتی 

منشور سنگ سودالیت

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یکعدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان در اندازه دلخواه شما

قیمت : 39000 تومان