الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ آمتیست Amethyst :

 • کلمه "آمتیست " از کلمه یونانی "آمیتیستوس" به معنی "غیر مست- هوشیار" است.

 • بیشترین مورد استفاده آن در دوران ترک شراب خواری باستان بوده است.

 • آمتیست مدت ها است به دلیل استفاده تزیینی و ساخت حرز دارای ارزش بوده است.

 • این سنگ تاریخچه طولانی در مراسم مذهبی دارد. در کتاب مصری مردگان، دستورالعملی مبنی بر قرار دادن یک آمتیست به شکل قلب بر روی جسد فرد متوفی داده شده است.

 • آمتیست محافظی در برابر جادوگری اشرار است و موفقیت و خوش شانسی می آورد. همچنین درکی از دانشهای پنهان به شخص می دهد.

 • روزگاری در چین به طرفین دعوی در دادگاه تکه ای از سنگ آمتیست داده می شد، چرا که معتقد بودند این سنگ دیدی مثبت به شخص می دهد و بنابراین به نتیجه مطلوب نیز خواهد رسید.

 • آمتیست سنگ "روحانیت و رضایت"، تأثیری تسکین دهنده و آرامش بخش روی افراد دارد. این سنگ وقتی روی بدن یا زیر بالش قرار داده شود، خوابی آرام را به دنبال دارد

 • آمیتیست فعالیت قسمت راست مغز را افزایش داده، توهمات را کاسته و تواناییهای روان بینی را تقویت می کند. همچنین الهامات و شهود و شفادهی را تقویت کرده و گسترش می دهد و تفکر و اشتیاق به سوی سطوح بالاتر معنوی را افزایش می دهد.

 • از آنجا که این سنگ انرژیهای دگرگونی دارد، به گشایش درهایی که به تجارب معنوی اشتیاق و تغییر ختم می شوند، کمک می کند و میتواند دارنده اش را از جادوی سیاه محافظت کند

 • روشن نمودن چهره

 • الهام بخش

 • اثر پاک کنندگي پوست

 • تصفيه خون

 • تسکين سردرد

 • درمان بي خوابي اگزما و جوش و لک و پيس

 • تقويت مجراهاي تنفسي و مغز و موها و سيستم ايمني

 • کاهش مشکلات ناشي از مصرف الکل

 • از بين برنده خشم و اضطراب و اندوه

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • کمک به کنترل افکار منفی

 • برای کمک به بهبود تمرکز

 • تقویت سیستم ایمنی و همچنین متعادل کردن و شفای همه چاکراها

 • افزایش فعالیت مغز در سمت راست و کاهش توهم

 • کمک به توسعه توانایی های روانی

 • تقویت و توسعه شهود ، الهام ، شفا

 • بالا بردن افکار و آرمان های معنوی
سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 2

  Natural Amethyst 

ابعاد : 20*20 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 1

  Natural Amethyst 

ابعاد : 18*23 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 145.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 4

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*16 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 3

  Natural Amethyst 

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 6

  Natural Amethyst 

ابعاد : 14*14 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 5

  Natural Amethyst 

ابعاد : 20*26 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 8

  Natural Amethyst 

ابعاد : 11*14 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 7

  Natural Amethyst 

ابعاد : 16*19 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 115.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 10

  Natural Amethyst 

ابعاد : 17*17 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 9

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*14 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 12

  Natural Amethyst 

ابعاد : 18*18 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 11

  Natural Amethyst 

ابعاد : 13*17 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 14

  Natural Amethyst 

ابعاد : 16*21 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 13

  Natural Amethyst 

ابعاد : 18*22 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 16

  Natural Amethyst 

ابعاد : 20*25 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 15

  Natural Amethyst 

ابعاد : 16*25 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 115.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 18

  Natural Amethyst 

ابعاد : 19*19 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 17

  Natural Amethyst 

 ابعاد : 19*19 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 20

  Natural Amethyst 

ابعاد : 11*16 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 19

  Natural Amethyst 

ابعاد : 25*17 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 22

  Natural Amethyst 

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 21

  Natural Amethyst 

ابعاد : 13*19 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 24

  Natural Amethyst 

ابعاد : 17*23 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 23

  Natural Amethyst 

ابعاد : 14*14 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 59.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 26

  Natural Amethyst 

ابعاد : 19*26 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 150.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 25

  Natural Amethyst 

ابعاد : 14*14 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 28

  Natural Amethyst 

ابعاد : 17*22 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 105.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 27

  Natural Amethyst 

ابعاد : 22*16 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 105.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 30

  Natural Amethyst 

ابعاد : 24*17 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 29

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*15 میلیمتر

وزن : 10.5 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 32

  Natural Amethyst 

ابعاد : 15*15 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 59.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 31

  Natural Amethyst 

ابعاد : 18*25 میلیمتر

وزن : 26.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 34

  Natural Amethyst 

ابعاد : 16*16 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 33

  Natural Amethyst 

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 36

  Natural Amethyst 

ابعاد : 15*22 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 35

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*14 میلیمتر

وزن : 7 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 38

  Natural Amethyst 

ابعاد : 17*27 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 37

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*12 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 40

  Natural Amethyst 

ابعاد : 18*18 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 39

  Natural Amethyst 

ابعاد : 18*22 میلیمتر

وزن : 15.5 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 42

  Natural Amethyst 

ابعاد : 13*15 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 41

  Natural Amethyst 

ابعاد : 16*24 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 44

  Natural Amethyst 

ابعاد : 22*15 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 43

  Natural Amethyst 

ابعاد : 17*22 میلیمتر

وزن : 21.5 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 46

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*17 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 45

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*17 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 48

  Natural Amethyst 

ابعاد : 11*20 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 47

  Natural Amethyst 

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 50

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*14 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 49

  Natural Amethyst 

ابعاد : 17*22 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 52

  Natural Amethyst 

ابعاد : 19*19 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 51

  Natural Amethyst 

ابعاد : 23*17 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 54

  Natural Amethyst 

ابعاد : 23*17 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 125.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 53

  Natural Amethyst 

ابعاد : 14*17 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 56

  Natural Amethyst 

ابعاد : 26*19 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 55

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*14 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

 قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 58

  Natural Amethyst 

ابعاد : 12*15 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 57

  Natural Amethyst 

ابعاد : 21*16 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 60

  Natural Amethyst 

ابعاد : 13*15 میلیمتر

وزن : 9.5 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آمتیست دامله

سنگ آمتیست برزیل کد : 59

  Natural Amethyst 

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 89.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad