الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ هولیت Howlite :

 • تعادل و تنظیم چاکرای اول و چاکرای ششم

 • سنگ آرامش ، الهام و حس ششم

 • به سنگ حافظه معروف است و برای افرادی که دچار کم حافظگی و فراموشی می شوند فوق العاده مفید است

 • کمک به جلوگیری از آلزایمر

 • رنگ شده ي آن را به جاي فيروزه استفاده مي کنند

 • به عنوان اکسیر بی خوابی معروف است و قرار دادن تکه ای از آن در زیر سر آرامش و خواب لذت بخشی را به فردمی بخشد

 • سطح توازن کلسيم را برقرار کرده و دندان ها و استخوان ها را تقويت مي کند

 • تمرکز بر روي يک قطعه از آن تجارب خروج از بدن را افزايش مي دهد

 • جهت تسکين و غلبه بر استرس بسيار مفيد است

 • افزايش تمرکز و تقويت حافظه مخصوصا برای غلبه بر فراموشی های حافظه کوتاه مدت کاربرد خوبی دارد

 • کاهش خشونت در رفتار

 • بهبود زخم معده و ناراحتی های قلبی و عروقی

 • پاک کننده ی روح و ذهن از افکار و انرژی های منفی

 • هولیت ، نبوغ و توانايي هاي فرد را تقويت نموده براي تمامي مسائل ذهنی مفيد واقع مي شود

 • چنانچه با سنگ دیگری استفاده شود باعث تقویت حوزه ی تاثیر گذاری آن بر روی روح و روان می گردد


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 2

Natural Howlite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 1

Natural Howlite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 4

Natural Howlite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 30*33 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 3

Natural Howlite

وزن : 97.5 قیراط

ابعاد : 48*29 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 6

Natural Howlite

وزن : 97.5 قیراط

ابعاد : 29*52 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 5

Natural Howlite

وزن : 51.5 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 8

Natural Howlite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 23*47 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 7

Natural Howlite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 23*44 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 10

Natural Howlite

وزن : 103 قیراط

ابعاد : 30*56 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 9

Natural Howlite

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 43*30 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 12

Natural Howlite

وزن : 63.5 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 11

Natural Howlite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 48*21 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 14

Natural Howlite

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 46*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 13

Natural Howlite

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 16

Natural Howlite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 15

Natural Howlite

وزن : 70.5 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 18

Natural Howlite

وزن : 104.5 قیراط

ابعاد : 57*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 17

Natural Howlite

وزن : 98.5 قیراط

ابعاد : 33*53 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 20

Natural Howlite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 44*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 19

Natural Howlite

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 29*44 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 22

Natural Howlite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 21

Natural Howlite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 27*34 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 24

Natural Howlite

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 32*40 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 23

Natural Howlite

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 28*57 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 26

Natural Howlite

وزن : 85.5 قیراط

ابعاد :28*40 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 25

Natural Howlite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 28

Natural Howlite

وزن : 71 قیراط

ابعاد :26*41 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 27

Natural Howlite

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 30

Natural Howlite

وزن : 47.5 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 29

Natural Howlite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 40*29 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 32

Natural Howlite

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 24*44 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 31

Natural Howlite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 42*29 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 34

Natural Howlite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 25*43 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 33

Natural Howlite

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 36

Natural Howlite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 25*45 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 35

Natural Howlite

وزن : 57.5 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 38

Natural Howlite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 47*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 37

Natural Howlite

وزن : 90 قیراط

ابعاد : 31*44 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 40

Natural Howlite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 39

Natural Howlite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 42

Natural Howlite

وزن : 91.5 قیراط

ابعاد : 33*43 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 41

Natural Howlite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 43*23 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 44

Natural Howlite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 26*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 43

Natural Howlite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 38*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 46

Natural Howlite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 21*39 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 45

Natural Howlite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 48

Natural Howlite

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 47

Natural Howlite

وزن : 70.5 قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 50

Natural Howlite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 24*44 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 49

Natural Howlite

وزن : 62.5 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 52

Natural Howlite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 51

Natural Howlite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 45*29 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 54

Natural Howlite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 53

Natural Howlite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 56

Natural Howlite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 55

Natural Howlite

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 45*30 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 58

Natural Howlite

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 57

Natural Howlite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 60

Natural Howlite

وزن : 63.5 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 59

Natural Howlite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 62

Natural Howlite

وزن : 71.5 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 61

Natural Howlite

وزن : 93 قیراط

ابعاد : 49*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 64

Natural Howlite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 63

Natural Howlite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 66

Natural Howlite

وزن : 93 قیراط

ابعاد : 27*45 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 65

Natural Howlite

وزن : 60.5 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 68

Natural Howlite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 22*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 67

Natural Howlite

وزن : 77.5 قیراط

ابعاد : 29*46 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 70

Natural Howlite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ هولیت

سنگ هولیت هندوستان کد : 69

Natural Howlite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad