سنگ واسونیت کانادا
الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص  سنگ  واسونیت کشور کانادا    vasonite  :

 • سنگ شگفت انگیز واسونیت شفادهنده روح و جسم است و متفاوت از درمانهای دارویی عمل میکند

 • باعث تقویت مینای دندان شده و عمل هضم را آسان میکند و کمک می نماید مواد مغذی آسانتر به مصرف بدن درمی آیند

 • نکته برجسته این سنگ اینکه بدن را به طور کامل از بیماری حفظ میکند و کمک میکند بدن زندگی سالمی داشته باشد .

 • واسونیت کمک میکند احساسات پنهان را به راحتی بیان کرد .انرژی های بسیار تاثیرگذار این سنگ باعث میشود تا روح قلب را پیروی کند و به آرزوها و آرمانها واقعیت بخشد.

 • واسونیت به زوجها برای افزایش عشق در زندگی زناشویی و همچنین ایجاد یک رابطه ی عمیق و پر شور تاثیر شگفت انگیزی دارد.

 • کمک میکند معنای واقعی معنویت را درک کنید و اجازه میدهد روح آزادتر شود.علاوه بر این انرژیهای سنگ کمک میکند تا در مسیر صحیح و حقیقت قدم بگذارید تا آینده پربارتری را رقم بزنید.

 • انرژیهای منفی را از فضا پاک میکند و زمینه را برای جذب انرژیهای سازنده و ثروت و زندگی آرام فراهم میکند.

 • در تاریخ کهن سنگ درمانی ، مردم از واسونیت برای شفا و سلامت جسمانی و همچنین چشم انداز آینده و پیشگویی استفاده میکردند.

 • واسونیت دارای قدرتیست که چاکراهای قلب را به قلمرو معنوی متصل میکند تا به وضوح از خود واقعی بالاتر رود و تنشهای احساسی و روانی و زندگی نا آرام روح را از بین میبرد.

 • قلب و ضمیر ناخودآگاه را با محیط بیرون سازگار میکند و روح را با قلمرو بالاتر پیوند میدهد و روند اتصال با انرژیهای زمین را راحت تر می نماید

 • در یک جامعه مدرن بهترین سنگ آنست که در برابر آلاینده های محیط زیست سپر محافظی در اطراف بدن ایجاد کند لذا واسونیت با بهره گیری از میدان انرژی خاص و منحصربفرد خود ، و همچنین بعنوان یک ماده معدنی غنی از کلسیم و منیزیم و آهن ، کمک میکند بدن تصفیه شود و هاله اطراف بدن را از آلودگیها پاک میکند.

 سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 2

Natural Vasonite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 1

Natural Vasonite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 24*46 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان
سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 4

Natural Vasonite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 23*43 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 3

Natural Vasonite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 6

Natural Vasonite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 5

Natural Vasonite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 8

Natural Vasonite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 16*34 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 7

Natural Vasonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 10

Natural Vasonite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 9

Natural Vasonite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 12

Natural Vasonite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 11

Natural Vasonite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*20 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 14

Natural Vasonite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 13

Natural Vasonite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 41*22 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 16

Natural Vasonite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 15

Natural Vasonite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 47*21 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 18

Natural Vasonite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 36*18 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 17

Natural Vasonite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*27 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان
سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 20

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 19

Natural Vasonite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 22

Natural Vasonite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 24*20 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 21

Natural Vasonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 24

Natural Vasonite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 23

Natural Vasonite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 26

Natural Vasonite

وزن : 34 قیراط

ابعاد :35*21 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 25

Natural Vasonite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 28

Natural Vasonite

وزن : 21 قیراط

ابعاد :27*21 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 27

Natural Vasonite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 30

Natural Vasonite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 29

Natural Vasonite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 32

Natural Vasonite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 31

Natural Vasonite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 25*16 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 34

Natural Vasonite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 33

Natural Vasonite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان
سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 36

Natural Vasonite

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 9*29 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 35

Natural Vasonite

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 25*14 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 38

Natural Vasonite

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 22*15 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 37

Natural Vasonite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*17 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 40

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 39

Natural Vasonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 42

Natural Vasonite

وزن : 8 قیراط

ابعاد : 19*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 41

Natural Vasonite

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 20*14 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان


سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 44

Natural Vasonite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 36*17 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ واسونیت

سنگ واسونیت کانادا کد : 43

Natural Vasonite

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad