سنگ پیترسیت نامیبیا
الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ پیترسیت Pietersite :

 • سید پیترز پیترسیت را در سال 1962 هنگام کار در مزرعه خود در نامیبیای افریقا، کشف کرد. وی کشف خود را در اداره ثبت سنگ های معدنی بریتانیا به ثبت رساند و در 1964 به اطلاع عموم رسید و پیترسیت نام گرفت.

 • گاهی این سنگ به اشتباه با سنگ طوفان و چشم عقاب اشتباه گرفته می شود و گفته می شود که حقیقتاً این سنگ ترکیبی از کوارتز چشم ببر آبی و طلایی است که در لایه ای از خاک پیچیده شده است.

 • گفته می شود سنگ پیترسیت "کلیدهای دروازه بهشت" است و به فرد در تشخیص زیبایی روح کمک می کند.
 • پیترسیت ترکیب یا یکی از رنگهای آبی، طلایی و قرمز است که آبی نادرترین رنگ و بعد از آن قرمز چنین رتبه ای دارد. رنگ آبی آن از آبی کمرنگ تا آبی پررنگ و طلایی از کمرنگ ترین رنگ تا طلایی پررنگ که گاهی ته رنگ قرمزی نیز دارد، دیده می شود. درخشندگی سوسو زن دلپذیری از زوایای مختلف این سنگ در سطح آن می لغزد.
 • پیترسیت به ما کمک می کند تا آنچه که در ظاهر آشفته و در درون دارای نظم است را بپذیرید و پذیرش و تحمل دیگران و مسایل زندگی را برای شما آسان می سازد.
 • پیترسیت نوع خاصی از آرامش که همراه با شادی است در شما به وجود می آورد و کمک می کند تا ترس و نگرانی در مورد آینده را کنار بگذارید. محدودیتهایی که بر سر راه شکوفایی خلاقیت شماست را از بین می برد تا پتانسیلهای خدادادیتان را بشناسید.

 • در واقع این سنگ، انرژی هدایت گری در شما نشان می دهد که ویژگیهای انسانی و وفاداری به خویش و تجارب زندگی را ارتقاء می دهد.
 • سنگ پیترسیت حاوی مواد معدنی است که غده هیپوفیز را تحریک کرده تا اعمال دیگر غدد درون ریز را به نحوی تنظیم کند که هورمون های مربوط به رشد، جنسیت، سوخت و ساز، فشار خون و درجه حرارت بدن، به میزان مناسب ترشح شوند.
 • از پیترسیت در تحریک غده صنوبری استفاده می شود تا در حال مدیتیشن، الهامات و تفکراتی از زندگی و حیات دیگری را تجربه کنید. این سنگ به شما کمک می کند تا به همه سطوح حیات که منجر به دستیابی به خاطرات آکاشیک در مخزن عواطفتان می شود، سفر کنید.
 • پیترسیت بخصوص برای آموزگاران معنوی مفید است بطوریکه به آنان اجازه می دهد تا از جریان ایده آل انرژی خود استفاده بهتری برده و خستگی کار با انرژی افراد دیگر را کاهش دهند.
 • تنها در دست داشتن این سنگ و یا گذاشتن آن بر روی چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی، دید روشن تری از انرژی عاطفی که روی آن کار می کنید به شما می دهد.
 • اگر پیترسیت در تماس با قلب باشد، کمک می کند تا در عشق ورزیدن به خود اعتماد کنید و به قلب اجازه می دهد تا موانع و ترسها را رها سازد. قرار دادن پیترسیت روی چاکرای پنجم یا گلو در پشت گردن به شما کمک می کند تا هوشیاریتان را با اراده تان هماهنگ کنید.
 • اگر این سنگ روی چاکرای اول یا ریشه ای یا روی پاها قرار گیرد، شما را از موقعیتتان روی زمین بعنوان موجود مقدس الهی با قدرت خلاقیت بیکران برای اعمال اراده خداوند، آگاه می کند.
 • پیترسیت به همه چاکراها در گشایش و یکپارچه سازی انرژی خود با بقیه اعضای بدن کمک می کند و این امکان را فراهم می کند که انرژی کندالینی در نادیهای سوشومنا و پینگالا به حرکت درآید

 سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 2

Natural Pietersite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 24*47 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 1

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان
سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 4

Natural Pietersite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 24*27 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 3

Natural Pietersite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 6

Natural Pietersite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 5

Natural Pietersite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 26*52 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 8

Natural Pietersite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 7

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 10

Natural Pietersite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 9

Natural Pietersite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 12

Natural Pietersite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*43 میلیمتر

قیمت : 205000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 11

Natural Pietersite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 235000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 14

Natural Pietersite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 32*42 میلیمتر

قیمت : 320000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 13

Natural Pietersite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 19*45 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 16

Natural Pietersite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 17*47 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 15

Natural Pietersite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 18

Natural Pietersite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 17

Natural Pietersite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*25 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان
سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 20

Natural Pietersite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 215000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 19

Natural Pietersite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 22

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 21

Natural Pietersite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 20*39 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 24

Natural Pietersite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 23

Natural Pietersite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 26

Natural Pietersite

وزن : 45 قیراط

ابعاد :19*35 میلیمتر

قیمت : 225000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 25

Natural Pietersite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 20*43 میلیمتر

قیمت : 230000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 28

Natural Pietersite

وزن : 39 قیراط

ابعاد :20*37 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 27

Natural Pietersite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 16*27 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 30

Natural Pietersite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 29

Natural Pietersite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 32

Natural Pietersite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 31

Natural Pietersite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 12*30 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 34

Natural Pietersite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 19*47 میلیمتر

قیمت : 205000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 33

Natural Pietersite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 16*30 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان
سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 36

Natural Pietersite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 35

Natural Pietersite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 190000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 38

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 37

Natural Pietersite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 40

Natural Pietersite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 39

Natural Pietersite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 28*41 میلیمتر

قیمت : 245000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 42

Natural Pietersite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 41

Natural Pietersite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 15*27 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 44

Natural Pietersite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 43

Natural Pietersite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 16*18 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 46

Natural Pietersite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 45

Natural Pietersite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان
سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 48

Natural Pietersite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 47

Natural Pietersite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 50

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 49

Natural Pietersite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 52

Natural Pietersite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 51

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان


سنگ پیترسیت

سنگ پیترسیت نامیبیا کد : 53

Natural Pietersite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*37 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad