دانا گوهر

صفحه اول فروشگاه    |    درباره ما    |    سبد خرید شما    |    پرداخت وجه     |    سنگ درمانی و خواص سنگها


مشهد - برج سلمان - طبقه 6 - واحد 8 - داناگوهر - 05138482270 - 05138482271 - 09155105244
هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 2

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 105 قیراط

ابعاد : 51*28 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 1

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 4

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 3

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 28*41 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 6

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 97 قیراط

ابعاد : 49*31 میلیمتر

قیمت : 194000 تومان

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 5

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 32*36 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

 

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 8

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 7

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 24*42 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان


 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 10

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 30*40 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 9

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 18*39 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 12

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 43*25 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 11

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 23*44 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 14

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 27*43 میلیمتر

قیمت : 166000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 13

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 27*43 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 16

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 39*18 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 15

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 18

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 17

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 


 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 20

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 55*28 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 19

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 41*22 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 22

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 37*37 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 21

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 24

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 23

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

 

 

 

سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 26

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 75 قیراط

ابعاد :47*25 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 25

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 28

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 51 قیراط

ابعاد :37*23 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 27

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 30

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 29

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 32

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 31

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت :  100000 تومان

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 34

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت :  88000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 33

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت :  84000 تومان

 


 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 36

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 118000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 35

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 23*15 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 38

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 37

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 31*28 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 40

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 39

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 17*33 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 42

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 41

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 44

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 43

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 22*23 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

 

 سنگ کوارتزرتایل

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 46

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 21*25 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 45

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 27*46 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان
 

سنگ کوارتزرتایل 

سنگ کوارتز رتایل سیاه سری لانکا  کد : 47

Natural Black Rutilated Quartz

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است