دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


سرویس های سنگ طبیعی


دستبند ، گردنبند ، گوشواره ،آویزساعت


بخش اول


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 2

 شامل سنگ های : صدف بژ

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 249.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 1

 شامل سنگ های : صدف پوست پیازی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 549.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 4

 شامل سنگ های : صدف سفید

قطر مهره ها  : 8 و 10 میلیمتر

 گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 219.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 3

 شامل سنگ های : صدف سفید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 249.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 6

 شامل سنگ های : مروارید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 559.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 5

 شامل سنگ های : مروارید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

 گردنبند،دستبند

قیمت : 549.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 8

 شامل سنگ های : مروارید

قطر مهره ها  : 6 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 209.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 7

 شامل سنگ های : مروارید

قطر مهره ها  : 6 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 179.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 10

 شامل سنگ های : رودراشکا،هفت چاکرا

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گردنبند،دستبند

قیمت : 309.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 9

 شامل سنگ های : مروارید،مرجان

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 559.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 12

شامل سنگ های : چشم ببر

قطر مهره ها 8 میلیمتر

 گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 349.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 11

 شامل سنگ های : طرح منظومه

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 159.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 14

 شامل سنگ های : جید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 249.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 13

 شامل سنگ های : هفت چاکرا

قطر مهره ها  : 6 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 139.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 16

شامل سنگ های : مرجان،آمتیست

قطر مهره ها  : 6 و 10 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 169.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 15

 شامل سنگ های : مرجان،پیکاسوجاسپر

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 169.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 18

شامل سنگ های : کوارتزآبی،مرجان

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 129.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 17

 شامل سنگ های : جیدصورتی،مرجان

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 119.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 20

 شامل سنگ های : فلوریت،رودونیت

قطر مهره ها  :  6 و 8 میلیمتر

 گوشواره،آویزساعت

قیمت : 69.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 19

 شامل سنگ های : خرده سنگ های ترکیبی

قطر مهره ها  : - میلیمتر

 گوشواره،دستبند ،آویزساعت

قیمت : 109.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 22

 شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها  : 6 و 8 و 10 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 409.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 21

 شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها  : - میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،آویزساعت

قیمت : 249.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 24

 شامل سنگ های : رودونیت،آمتیست

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 149.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی ست سنگی  کد : 23

 شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها  : 6 و 8 و 10 میلیمتر

 گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 169.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 26

 شامل سنگ های : آمتیست،اونیکس

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

 گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 25

 شامل سنگ های : آمتیست،یشم،حدید

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 99.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 28

 شامل سنگ های : عقیق قرمز،حدید

قطر مهره ها  : 4 و 6 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 79.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 27

 شامل سنگ های : هولیت

قطر مهره ها  : 6 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 199.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 30

شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 299.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 29

 شامل سنگ های : یشم سبز

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 299.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 32

 شامل سنگ های : عقیق،اونیکس،کوارتزآبی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

 گردنبند،دستبند

قیمت : 229.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 31

 شامل سنگ های : رودونیت

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 229.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 34

 شامل سنگ های : کوارتز رنگی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 279.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد :  33

 شامل سنگ های : آکوامارین

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 549.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 36

 شامل سنگ های : عقیق زرد مات

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 35

 شامل سنگ های : آپاتیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 669.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 38

 شامل سنگ های : عقیق قرمز مات

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 37

 شامل سنگ های : عقیق سبز مات

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 40

 شامل سنگ های : یشم سبز

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 549.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 39

 شامل سنگ های : لاجورد

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 549.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 42

 شامل سنگ های : عقیق زرد

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 41

 شامل سنگ های : عقیق قرمز

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 44

 شامل سنگ های : کوارتز آبی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 43

 شامل سنگ های : هولیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 46

 شامل سنگ های : رودونیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 45

 شامل سنگ های : چشم ببر

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 48

 شامل سنگ های : عقیق سفید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 47

 شامل سنگ های : جاسپرچوبی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 50

شامل سنگ های :جید صورتی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 49

 شامل سنگ های : اوناکیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 52

شامل سنگ های : اونیکس

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 109.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 51

 شامل سنگ های : کریستال کوارتز

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 549.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 54

شامل سنگ های : آونتورین سبز،جاسپرچوبی

قطر مهره ها  : 8 و 10 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 119.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 53

 شامل سنگ های : یشم سبز،کوارتزآبی،عقیق زرد

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 179.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 56

شامل سنگ های : چشم ببر سرخ

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 55

 شامل سنگ های : آپاتیت،یشم سبز

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،دستبند

قیمت : 229.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 58

شامل سنگ های : گلدن ابسیدیان

قطر مهره ها  : - میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 309.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 57

 شامل سنگ های : عقیق،اونیکس

قطر مهره ها  : 6 و 8 و 10 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 89.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 60

شامل سنگ های : پیکاسوجاسپر،رزکوارتز،کوارتزآبی

قطر مهره ها  : 8 و 10 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 279.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 59

 شامل سنگ های : عقیق قرمز

قطر مهره ها  : 6 و 8 و 10 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 69.000 تومان


بخش اول ست های سنگی

بخش دوم ست های سنگیجشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است