دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع گردنبند های سنگی


بخش اول


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 2

 سنگ مرجان

قیمت : 159.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 1

کریستال پرانیک (فول انرژی)  بیش از 35 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 4

سنگ حدید به همراه لوح اعظم انبیاء

قیمت : 199.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 3

سنگ حدید به همراه حرز هفت جلاله

قیمت : 179.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 6

سنگ عقیق تبتی

قیمت : 179.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 5

سنگ یشم،هولیت،آونتورین،عقیق قرمز

قیمت : 279.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 8

کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 149.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 7

سنگ عقیق ،اوناکیت،جید،کریستال کوارتز

قیمت : 239.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 10

کریستال هفت چاکرا طرح آگرین

قیمت : 159.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 9

کریستال هفت چاکرا طرح آترین

قیمت : 159.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 12

سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 69.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 11

سنگ چشم ببر ، حدید ، اونیکس

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 14

 هفت سنگ چاکرا

قیمت : 79.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 13

سنگ کوارتز دودی ، چشم ببر

قیمت : 379.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 16

 رز کوارتز

قیمت : 159.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 15

منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 129.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 18

 سنگ لابرادوریت،اونیکس

قیمت : 349.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 17

سنگ چشم ببر

قیمت : 49.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 20

سنگ کریستال کوارتز ، اونیکس 

قیمت : 219.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 19

سنگ سان استون،عقیق سیاه ، جاسپر

قیمت : 329.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 22

سنگ عقیق مراکش، اونیکس 

قیمت : 239.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 21

هفت چاکرا

قیمت : 310.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 24

سنگ آونتورین ، یشم سبز

قیمت : 169.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 23

 سنگ لاجورد ، حدید

قیمت : 299.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 26

 سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 59.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 25

سنگ عقیق سلیمانی 

قیمت : 59.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 28

هفت چاکرا طرح آذین

قیمت : 199.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 27

 منشور کریستال یخی به همراه هفت سنگ چاکرا طرح رویال

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 30

منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 139.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 29

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید،گارنت

قیمت : 189.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 32

 سنگ جاسپرقرمز، کلسیت

قیمت : 139.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 31

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید،عقیق سلیمانی

قیمت : 189.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 34

طرح تیسراتیل 

قیمت : 299.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 33

سنگ کریستال کوارتز ، لاجورد ، حدید

قیمت : 299.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 36

 منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا  طرح آروین

قیمت : 239.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 35

سنگ عقیق 

قیمت : 69.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 38

سنگ عقیق سبز، اونیکس 

قیمت : 119.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 37

سنگ لابرادوریت ، عقیق سیاه

قیمت : 179.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 40

منشور کریستال کوارتز

قیمت : 99.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 39

منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا طرح آیین

قیمت : 239.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 42

سنگ صدف ، عقیق سیاه 

قیمت : 140.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 41

سنگ انیکس ،عقیق قرمز، سان استون

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 44

سنگ چشم ببر، عقیق قرمز

قیمت : 119.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 43

منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 199.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 46

 آکوامارین،آپاتیت،آمتیست،هولیت ،پیکاسو جاسپر

قیمت : 69.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 45

 سنگ عقیق ، کلسیت

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 48

سنگ صدف

قیمت : 239.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 47

درخت زندگی به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 299.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 50

رودراشکا

قیمت : 169.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 49

سنگ اونیکس ،عقیق تبتی،حدید،رودراشکا

قیمت : 149.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 52

کزیستال کوارتز مات ، منشورجاسپر قرمز

قیمت : 259.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 51

سنگ آونتورین،کلسیت، عقیق زرد،جیدشاه مقصود،عقیق سفید

قیمت : 179.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 54

سنگ کریستال کوارتز،عقیق،فلوریت، رودونیت، آمتیست،کوارتز آبی

قیمت : 199.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 53

سنگ اوناکیت،عقیق،هولیت،رزکوارتز،جاسپر،گارنت،حدید

قیمت : 139.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 56

سنگ انیکس،عقیق کارنلیان

قیمت : 69.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 55

سنگ یشم سبز، آمتیست،سان استون

قیمت : 539.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 58

سنگ کلسیت ، آونتورین

قیمت : 99.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 57

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 269.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 60

سنگ کریستال کوارتز، رزکوارتز، حدید

قیمت : 349.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 59

سنگ مون استون

قیمت : 69.000 تومان


بخش اول گردنبند های سنگی

بخش دوم گردنبند های سنگیزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است