دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع گردنبند های سنگی

بخش اول

گردنبند سنگی

گردنبند کد 119

گردنبند کریستال پرانیک (فول انرژی)

بیش از 35 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 249.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 301

سنگ مرجان

قیمت : 159.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 300

سنگ مرجان

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 201

گردنبند سنگ جاسپر قرمز ، چشم ببر و حدید

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 200

سنگ یشم،هولیت،آونتورین و عقیق قرمز

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 203

گردنبند کریستال هفت چاکرا

قیمت : 89.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 202

سنگ عقیق قرمز،اوناکیت،جیدشاه مقصود،عقیق سبز،کریستال کوارتز

قیمت : 141.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 205

کریستال هفت چاکرا طرح آگرین

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 204

کریستال هفت چاکرا طرح آترین

قیمت : 119.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 207

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 206

لابرادوریت سفید و رز کوارتز

قیمت : 141.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 209

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 208

 سنگ چشم ببر،کوارتز دودی

قیمت : 219.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 211

رز کوارتز

قیمت : 159.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 210

هفت سنگ چاکرا همراه با منشور کریستال کوارتز

قیمت : 79.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 213

سنگ لابرادوریت به همراه مهره های انیکس 

قیمت : 336.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 212

خرده سنگ چشم ببر

قیمت : 45.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 215

سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز

قیمت : 131.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 214

سنگ رز کوارتز

قیمت : 76.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 217

سنگ عقیق مراکش و انیکس

قیمت : 227.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 216

گردنبند هفت سنگ چاکرا

قیمت : 199.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 219

سنگ فلوریت،آمتیست ، آونتورین و منشور کریستال کوارتز

قیمت : 236.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 218

سنگ فلوریت و انیکس

قیمت : 198.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 221

سنگ عقیق سلیمانی

قیمت : 39.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 220

سنگ  آونتورین و یشم به همراه با منشور زبرجد

قیمت : 169.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 223

طرح رویال

منشور سنگ کوارتز یخی به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 79.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 222

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 35.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 225

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید و گارنت

قیمت : 88.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 224

گردنبند کریستال هفت چاکرا طرح آذین

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 227

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید و عقیق سلیمانی

قیمت : 106.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 226

هفت سنگ چاکرا همراه با منشور قدرتمند کریستال کوارتز

قیمت : 109.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 229

سنگ لاجورد، کریستال کوارتز و حدید

قیمت : 158.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 228

سنگ جاسپرقرمز و کلسیت

قیمت : 105.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 231

سنگ عقیق

قیمت : 69.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 230

گردنبند سنگ  آمتیست ،کریستال کوارتز،فلوریت ،هولیت ،لاجورد،جاسپرپیکاسو طرح تیسراتیل

قیمت : 269.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 233

سنگ عقیق سیاه و لابرادوریت

قیمت : 123.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 232

گردنبند کریستال هفت چاکرا طرح آروین

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 235

گردنبند کریستال هفت چاکرا طرح آیین

قیمت : 159.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 234

سنگ عقیق سبز و عقیق سیاه

قیمت : 118.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 237

گردنبند بافت منشور کریستال کوارتز

قیمت : 89.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 236

عقیق سیاه مات و حدید

قیمت : 95.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 239

سنگ  صدف و عقیق سفید

قیمت : 109.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 238

سنگ انیکس عقیق قرمز، سان استون

قیمت : 95.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 241

گردنبند سنگ چشم ببر،عقیق و جاسپر قرمز

قیمت : 98.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 240

هفت سنگ چاکرا طرح آیدل

قیمت : 191.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 243

گردنبند مهره ای حدید آبکاری طلایی درجه یک

قیمت : 199.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 242

گردنبند سنگ عقیق سیاه،کلسیت و عقیق کریزیلیس

قیمت : 69.000 تومان

بخش دوم گردنبند ها

مشاهده ی بخش دومزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است