الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع گردنبند های سنگی

بخش اول

گردنبند سنگی

گردنبند کد 119

گردنبند کریستال پرانیک (فول انرژی)

بیش از 35 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 249.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 301

سنگ مرجان

قیمت : 159.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 300

سنگ مرجان

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 201

سنگ جاسپرقرمز،رزکوارتز،آونتورین،لاجورد،آمتیست،عقیق قرمز

قیمت : 112.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 200

سنگ یشم،هولیت،آونتورین و عقیق قرمز

قیمت : 140.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 203

سنگ پیکاسوجاسپر،سودالیت و عقیق سیاه

قیمت : 141.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 202

سنگ عقیق قرمز،اوناکیت،جیدشاه مقصود،عقیق سبز،کریستال کوارتز

قیمت : 141.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 205

کریستال هفت چاکرا طرح آگرین

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 204

کریستال هفت چاکرا طرح آترین

قیمت : 119.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 207

سنگ عقیق و آونتورین

قیمت : 95.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 206

لابرادوریت سفید و رز کوارتز

قیمت : 141.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 209

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 208

سنگ آمتیست،رزکوارتز و رودونیت

قیمت : 119.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 211

سنگ آونتورین و سیترین

قیمت : 35.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 210

سنگ یشم

قیمت : 90.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 213

سنگ لابرادوریت به همراه مهره های انیکس 

قیمت : 336.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 212

سنگ آمتیست

قیمت : 63.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 215

سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز

قیمت : 131.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 214

سنگ رز کوارتز

قیمت : 76.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 217

سنگ عقیق مراکش و انیکس

قیمت : 227.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 216

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا و انیکس

قیمت : 119.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 219

سنگ فلوریت،آمتیست ، آونتورین و منشور کریستال کوارتز

قیمت : 236.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 218

سنگ فلوریت و انیکس

قیمت : 198.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 221

سنگ درونوس

قیمت : 49.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 220

سنگ چشم عقاب،برنزیت و عقیق سفید

قیمت : 81.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 223

طرح چشم نظر

قیمت : 160.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 222

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 35.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 225

سنگ جاسپر خاکی، آونتورین ،حدید و گارنت

قیمت : 88.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 224

سنگ عقیق سبز، آونتورین و اوناکیت

قیمت : 157.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 227

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید و عقیق سلیمانی

قیمت : 106.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 226

سنگ عقیق زرد،آمتیست و عقیق سلیمانی

قیمت : 186.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 229

سنگ لاجورد، کریستال کوارتز و حدید

قیمت : 158.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 228

سنگ جاسپرقرمز و کلسیت

قیمت : 105.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 231

سنگ عقیق

قیمت : 69.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 230

سنگ عقیق

قیمت : 69.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 233

سنگ عقیق سیاه و لابرادوریت

قیمت : 123.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 232

سنگ رزکوارتز،گارنت و مالاکیت

قیمت : 269.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 235

سنگ عقیق سفید،درونوس،فلوریت و رزکوارتز

قیمت : 129.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 234

سنگ عقیق سبز و عقیق سیاه

قیمت : 118.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 237

سنگ مالاکیت،گارنت و درونوس

قیمت : 44.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 236

عقیق سیاه مات و حدید

قیمت : 95.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 239

سنگ پیریت و تورمالین

قیمت : 100.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 238

سنگ عقیق ساه، عقیق قرمز، سان استون و عقیق سلیمانی

قیمت : 95.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 241

سنگ چشم ببر و لاجورد

قیمت : 155.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 240

سنگ رودونیت،عقیق سلیمانی،عقیق سیاه،هولیت،آونتورین،جاسپرقرمز،سان استون و اوناکیت

قیمت : 179.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 243

سنگ عقیق سیاه،لاجورد

قیمت : 112.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 242

سنگ لاجورد،آونتورین، رزکوارتز و سودالیت

قیمت : 141.000 تومان

بخش دوم گردنبند ها

مشاهده ی بخش دوم