دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


انواع گردنبند های سنگی


بخش اول


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 2

طرح تپش (هفت چاکرا با تاکید ویژه بر تعادل بخشی چاکرای قلب)

قیمت : 199.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 1

کریستال پرانیک (فول انرژی)  بیش از 35 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 349.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 4

سنگ حدید به همراه لوح اعظم انبیاء

قیمت : 199.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 3

سنگ حدید به همراه حرز هفت جلاله

قیمت : 179.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 6

سنگ عقیق تبتی

قیمت : 179.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 5

سنگ یشم،هولیت،آونتورین،عقیق قرمز

قیمت : 279.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 8

کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 149.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 7

سنگ عقیق ،اوناکیت،جید،کریستال کوارتز

قیمت : 239.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 10

گردنبند هفت سنگ چاکرا

قیمت : 390.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 9

کریستال هفت چاکرا طرح آترین

قیمت : 159.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 12

سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 69.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 11

سنگ چشم ببر ، حدید ، اونیکس

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 14

 هفت سنگ چاکرا

قیمت : 79.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 13

سنگ کوارتز دودی ، چشم ببر

قیمت : 379.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 16

سنگ عقیق قرمز ، عقیق زرد

قیمت : 169.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 15

منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 129.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 18

 سنگ گارنت،حدید

قیمت : 310.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 17

سنگ عقیق سبز،عقیق خزه ، جیدشاه مقصود

قیمت : 239.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 20

سنگ کریستال کوارتز ، اونیکس 

قیمت : 219.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 19

سنگ سان استون،عقیق سیاه ، جاسپر

قیمت : 329.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 22

سنگ عقیق مراکش، اونیکس 

قیمت : 239.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 21

هفت چاکرا

قیمت : 310.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 24

سنگ آونتورین ، یشم سبز

قیمت : 169.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 23

 سنگ لاجورد ، حدید

قیمت : 299.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 26

 سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 59.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 25

سنگ عقیق سلیمانی 

قیمت : 59.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 28

هفت چاکرا طرح آذین

قیمت : 199.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 27

 منشور کریستال یخی به همراه هفت سنگ چاکرا طرح رویال

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 30

منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 139.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 29

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید،گارنت

قیمت : 189.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 32

 سنگ جاسپرقرمز، کلسیت

قیمت : 139.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 31

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید،عقیق سلیمانی

قیمت : 189.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 34

طرح تیسراتیل 

قیمت : 299.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 33

سنگ کریستال کوارتز ، لاجورد ، حدید

قیمت : 299.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 36

 منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا  طرح آروین

قیمت : 239.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 35

سنگ عقیق 

قیمت : 79.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 38

سنگ عقیق سبز، اونیکس 

قیمت : 119.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 37

سنگ لابرادوریت ، عقیق سیاه

قیمت : 179.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 40

منشور کریستال کوارتز

قیمت : 99.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 39

منشور کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا طرح آیین

قیمت : 239.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 42

سنگ صدف ، عقیق سفید

قیمت : 140.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 41

سنگ انیکس ،عقیق قرمز، سان استون

ققیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 44

سنگ یشم روسیه ، لاجورد

قیمت : 299.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 43

سنگه لاجورد ، حدید

قیمت : 222.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 46

 آکوامارین،آپاتیت،آمتیست،هولیت ،پیکاسو جاسپر

قیمت : 69.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 45

 سنگ عقیق ، کلسیت

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 48

سنگ صدف

قیمت : 239.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 47

دسنگ هولیت

قیمت : 250.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 50

رودراشکا

قیمت : 299.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 49

سنگ اونیکس ،عقیق تبتی،حدید،رودراشکا

قیمت : 149.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 52

کزیستال کوارتز مات ، منشورجاسپر قرمز

قیمت : 259.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 51

سنگ آونتورین،کلسیت، عقیق زرد،جیدشاه مقصود،عقیق سفید

قیمت : 179.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 54

سنگ کریستال کوارتز،عقیق،فلوریت، رودونیت، آمتیست،کوارتز آبی

قیمت : 199.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 53

مروارید طبیعی

قیمت : 69.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 56

سنگ انیکس،عقیق کارنلیان

قیمت : 69.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 55

سنگ یشم سبز، آمتیست،سان استون

قیمت : 539.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 58

سنگ کریستال کوارتز

قیمت : 489.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 57

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 269.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 60

سنگ کریستال کوارتز، رزکوارتز، حدید

قیمت : 349.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 59

سنگ کوارتز آبی،آونتورین نارنجی

قیمت : 99.000 تومان


بخش اول گردنبند های سنگی

بخش دوم گردنبند های سنگیجشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است