انواع گردنبند های سنگی

بخش اول

گردنبند سنگی

گردنبند کد 119

گردنبند کریستال پرانیک (فول انرژی)

بیش از 35 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 249.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 301

سنگ مرجان

قیمت : 159.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 300

سنگ مرجان

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 201

گردنبند سنگ جاسپر قرمز ، چشم ببر و حدید

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 200

سنگ یشم،هولیت،آونتورین و عقیق قرمز

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 203

گردنبند کریستال هفت چاکرا

قیمت : 89.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 202

سنگ عقیق قرمز،اوناکیت،جیدشاه مقصود،عقیق سبز،کریستال کوارتز

قیمت : 141.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 205

کریستال هفت چاکرا طرح آگرین

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 204

کریستال هفت چاکرا طرح آترین

قیمت : 119.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 207

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 206

لابرادوریت سفید و رز کوارتز

قیمت : 141.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 209

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 208

 سنگ سلنایت،لابرادوریت و عقیق سفید

قیمت : 199.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 211

سنگ عقیق قرمز، عقیق زرد،عقیق سفید و پیکاسو جاسپر

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 210

هفت سنگ چاکرا همراه با منشور کریستال کوارتز

قیمت : 79.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 213

سنگ لابرادوریت به همراه مهره های انیکس 

قیمت : 336.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 212

خرده سنگ چشم ببر

قیمت : 45.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 215

سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز

قیمت : 131.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 214

سنگ رز کوارتز

قیمت : 76.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 217

سنگ عقیق مراکش و انیکس

قیمت : 227.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 216

گردنبند هفت سنگ چاکرا

قیمت : 199.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 219

سنگ فلوریت،آمتیست ، آونتورین و منشور کریستال کوارتز

قیمت : 236.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 218

سنگ فلوریت و انیکس

قیمت : 198.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 221

سنگ عقیق سلیمانی

قیمت : 39.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 220

سنگ چشم عقاب،برنزیت و عقیق سفید

قیمت : 81.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 223

طرح چشم نظر

قیمت : 160.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 222

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 35.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 225

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید و گارنت

قیمت : 88.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 224

گردنبند کریستال هفت چاکرا طرح آذین

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 227

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید و عقیق سلیمانی

قیمت : 106.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 226

هفت سنگ چاکرا همراه با منشور قدرتمند کریستال کوارتز

قیمت : 109.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 229

سنگ لاجورد، کریستال کوارتز و حدید

قیمت : 158.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 228

سنگ جاسپرقرمز و کلسیت

قیمت : 105.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 231

سنگ عقیق

قیمت : 69.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 230

سنگ عقیق

قیمت : 69.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 233

سنگ عقیق سیاه و لابرادوریت

قیمت : 123.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 232

گردنبند کریستال هفت چاکرا طرح آروین

قیمت : 159.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 235

گردنبند کریستال هفت چاکرا طرح آیین

قیمت : 159.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 234

سنگ عقیق سبز و عقیق سیاه

قیمت : 118.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 237

گردنبند بافت منشور کریستال کوارتز

قیمت : 89.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 236

عقیق سیاه مات و حدید

قیمت : 95.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 239

سنگ  صدف و عقیق سفید

قیمت : 109.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 238

سنگ انیکس عقیق قرمز، سان استون

قیمت : 95.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 241

گردنبند سنگ چشم ببر،عقیق و جاسپر قرمز

قیمت : 98.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 240

هفت سنگ چاکرا طرح آیدل

قیمت : 191.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 243

گردنبند مهره ای حدید آبکاری طلایی درجه یک

قیمت : 199.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 242

گردنبند سنگ عقیق سیاه،کلسیت و عقیق کریزیلیس

قیمت : 69.000 تومان

بخش دوم گردنبند ها

مشاهده ی بخش دوم