الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع جواهر یاقوت زرد ( Yellow Sapphire )


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 2

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 19*15 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 1.109.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 1

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*19 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 1.499.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 4

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 16*22 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 1.300.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 3

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*12 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 910.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 6

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*19 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 1.040.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 5

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*14 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 1.300.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 8

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 20*16 میلیمتر

وزن : 22.1 قیراط

قیمت : 1.439.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 7

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 849.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 10

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 6*12 میلیمتر

وزن : 5 قیراط

قیمت : 329.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 9

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 6*10 میلیمتر

وزن : 3.5 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 12

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 10*12 میلیمتر

وزن : 5.4 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 11

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 8*9 میلیمتر

وزن : 4.2 قیراط

قیمت : 279.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 14

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 8*8 میلیمتر

وزن : 5.4 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 13

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 9*9 میلیمتر

وزن : 6.4 قیراط

قیمت : 419.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 16

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 7*7 میلیمتر

وزن : 3.4 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 15

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 8*13 میلیمتر

وزن : 8.5 قیراط

قیمت : 559.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 18

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 7*10 میلیمتر

وزن : 3.4 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 17

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 7*8 میلیمتر

وزن : 5.2 قیراط

قیمت : 339.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 20

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 8*8 میلیمتر

وزن : 4.7 قیراط

قیمت : 309.000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 19

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 7*11 میلیمتر

وزن : 4.4 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 21

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 6*9 میلیمتر

وزن : 2.8 قیراط

قیمت : 189.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad