الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع جواهر یاقوت زرد ( Yellow Sapphire )

 

خرید سنگ طبیعی یاقوت زرد :

 

  

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 3

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 17*21 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 1.305.000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 1

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*18 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت :  765000 تومان

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 14

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*17 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 630000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 15

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*18 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 900000 تومان

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 20

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*20 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 720000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 17

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*19 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 1.035.000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 22

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 14*15 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 630000 تومان

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 30

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*12 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 630000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 24

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*19 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 720000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 23

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*14 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 900000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 32

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 585000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 31

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 16*22 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 900000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 34

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*16 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 990000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 37

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 19*15 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 765000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 38

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*21 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 1.260.000 تومان