الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ (Ruby):

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول یا ریشه ای ( یاقوت از طریق همه چاکراها، انرژی حیات بخشی به درون بدن می فرستد همچنین برای چاکرای چهارم یا قلب نیز بسیار مؤثر است )

 • سنگ یاقوت هزاران سال است که بزرگترین جایگاه را در اسطوره ها، افسانه ها و فرهنگ عامیانه کشورها دارد و سلاطین سراسر دنیا از آن بعنوان طلسم و نظرقربانی استفاده می کردند.

 • یاقوت حسی از قدرت را در شخص بوجود می آورد و اگر این قدرت به درستی اداره نشود، ممکن است به خشم یا افکار خودخواهانه بیانجامد.

 • به طور کلی یاقوت به سنگ جذب ثروت و تقویت کننده انرژیهای جادوگری معروف است و هدیه گرانقدری برای بودا و کریشنا به شمار می رفته است.

 • هندوها معتقدند درخشش قرمز رنگ این سنگ از آتشی درونی نشأت گرفته که هیچ انسانی قادر به خاموش کردن آن نیست !

 • در افسانه ها آمده با نور آتش این سنگ میتوان بزرگترین ترسها را از بین برد.

 • یاقوت سنگی فوق العاده ای برای وارد کردن شور و هیجان به زندگی است

 • به تمرکز شما کمک کرده و شفافیت و خرد را به زندگی شما می آورد.

 • یاقوت به شما کمک می کند تا به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن، سودمندترین راهها را در زندگی انتخاب کنید

 • یاقوت سپر قدرتمندی در برابر نیات پلید می سازد؛ اگر در مسئله ای حقوقی یا شخصی گرفتاری شدیدی دارید این سنگ به شما کمک می کند تا نتیجه خوبی بگیرید

 • خوابیدن با یاقوت باعث می شود خوابهایی با تعبیر روشن ببینید و به خودآگاهتان اجازه می دهد تا با ناخودآگاهتان همکاری کند تا بتوانید شیاطین را دور کرده و شکستشان دهید.

 • دیدن یاقوت در خواب به معنی ورود شانس یا ثروت به زندگی شماست

 • یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و حفاظت در برابر طاعون استفاده شده

 • در تحریک غده آدرنال، تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید است.

 • این سنگ که تحت تأثیر مریخ است در مراسم جادوگری برای افزایش انرژیهای ذاتی که در دسترس جادوگران است، استفاده می شود و یا در کنار شمع قرمزی قرار داده می شود تا وقتی احساس تخلیه انرژی در فرد بوجود آمد، انرژی بدهد. همچنین این سنگ گرمای بدن را افزایش می دهد.
جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 2

  Natural Ruby

ابعاد : 8* 10 میلیمتر

وزن : 3.65 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 1

  Natural Ruby

ابعاد : 9*10 میلیمتر

وزن : 3.5 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 4

  Natural Ruby

ابعاد : 9*11 میلیمتر

وزن : 4.4 قیراط

قیمت : 439.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 3

  Natural Ruby

ابعاد : 8*11 میلیمتر

وزن : 4.7 قیراط

قیمت : 309.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 6

  Natural Ruby

ابعاد : 12*13 میلیمتر

وزن : 10.9 قیراط

قیمت : 709.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 5

  Natural Ruby

ابعاد : 10*13 میلیمتر

وزن : 10.2 قیراط

قیمت : 669.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 8

  Natural Ruby

ابعاد : 9*12 میلیمتر

وزن : 3.45 قیراط

قیمت : 349.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 7

  Natural Ruby

ابعاد : 7*8 میلیمتر

وزن : 2.7 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 10

  Natural Ruby

ابعاد : 11*8 میلیمتر

وزن : 4.8 قیراط

قیمت : 319.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 9

  Natural Ruby

ابعاد : 5*11 میلیمتر

وزن : 3.45 قیراط

قیمت : 349.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 12

  Natural Ruby

ابعاد : 11*7 میلیمتر

وزن : 4.2 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 11

  Natural Ruby

ابعاد : 11*8 میلیمتر

وزن : 4.6 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 14

  Natural Ruby

ابعاد : 7*10 میلیمتر

وزن : 2.9 قیراط

قیمت : 289.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 13

  Natural Ruby

ابعاد : 8*10 میلیمتر

وزن : 3.15 قیراط

قیمت : 319.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 16

  Natural Ruby

ابعاد : 10*9 میلیمتر

وزن : 3.8 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 15

  Natural Ruby

ابعاد : 10*9 میلیمتر

وزن : 3.8 قیراط

قیمت : 249.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 18

  Natural Ruby

ابعاد : 18*15 میلیمتر

وزن : 15.6 قیراط

قیمت : 1.039.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 17

  Natural Ruby

ابعاد : 10*8 میلیمتر

وزن : 4.3 قیراط

قیمت : 280.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 20

  Natural Ruby

ابعاد : 10*11 میلیمتر

وزن : 3.3 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 19

  Natural Ruby

ابعاد : 7*9 میلیمتر

وزن : 2.6 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 22

  Natural Ruby

ابعاد : 10*8 میلیمتر

وزن : 4.1 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 21

  Natural Ruby

ابعاد : 8*8 میلیمتر

وزن : 3.3 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 24

  Natural Ruby

ابعاد : 9*10 میلیمتر

وزن : 4.1 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 23

  Natural Ruby

ابعاد : 11*7 میلیمتر

وزن : 4.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 26

  Natural Ruby

ابعاد : 11*9 میلیمتر

وزن : 4.2 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 25

  Natural Ruby

ابعاابعاد : 8*11 میلیمتر

وزن : 3.8 قیراط

قیمت : 379.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 28

  Natural Ruby

ابعاد : 9*8 میلیمتر

وزن : 4.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 27

  Natural Ruby

ابعاد : 10*8 میلیمتر

وزن : 4.4 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 30

  Natural Ruby

ابعاد : 10*7 میلیمتر

وزن : 4.1 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 29

  Natural Ruby

ابعاد : 7*7 میلیمتر

وزن : 1.8 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 32

  Natural Ruby

ابعاد : 10*8 میلیمتر

وزن : 4.1 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 31

  Natural Ruby

ابعاد : 10*8 میلیمتر

وزن : 3.9 قیراط

قیمت : 259.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 34

  Natural Ruby

 ابعاد : 8*11 میلیمتر

وزن : 2.65 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 33

  Natural Ruby

ابعاد : 10*8 میلیمتر

وزن : 3.8 قیراط

قیمت : 249.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 36

  Natural Ruby

ابعاد : 11*8 میلیمتر

وزن : 4.6 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 35

  Natural Ruby

ابعاد : 11*9 میلیمتر

وزن : 4 قیراط

قیمت : 260.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 38

  Natural Ruby

ابعاد : 9*10 میلیمتر

وزن : 3.9 قیراط

قیمت : 389.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 37

  Natural Ruby

ابعاد : 11*9 میلیمتر

وزن : 3.7 قیراط

قیمت : 249.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 40

  Natural Ruby

ابعاد : 9*7 میلیمتر

وزن : 2.8 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 39

  Natural Ruby

ابعاد : 10*9 میلیمتر

وزن : 3.9 قیراط

قیمت : 239.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 42

  Natural Ruby

 ابعاد : 8*11 میلیمتر

وزن : 4.45 قیراط

قیمت : 449.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 41

  Natural Ruby

ابعاد : 8*10 میلیمتر

وزن : 3.85 قیراط

قیمت : 389.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 44

  Natural Ruby

ابعاد : 8*10 میلیمتر

وزن : 3.5 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 43

  Natural Ruby

ابعاد : 7*9 میلیمتر

وزن : 1.8 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 46

  Natural Ruby

ابعاد : 8*7 میلیمتر

وزن : 1.9 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 45

  Natural Ruby

ابعاد : 7*10 میلیمتر

وزن : 3.4 قیراط

ققیمت : 339.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 48

  Natural Ruby

ابعاد : 11*8 میلیمتر p> وزن : 3.9 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 47

  Natural Ruby

ابعاد : 7*7 میلیمتر

وزن : 1.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 50

  Natural Ruby

ابعاد : 6*8 میلیمتر

وزن : 1.4 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 49

  Natural Ruby

ابعاد : 8*6 میلیمتر

وزن : 1.6 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 52

  Natural Ruby

ابعاد : 7*8 میلیمتر

وزن : 2 قیراط

قیمت : 130.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 51

  Natural Ruby

ابعاد : 4*5 میلیمتر

وزن : 1 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 54

  Natural Ruby

ابعاد : 10*9 میلیمتر

وزن : 3.6 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 53

  Natural Ruby

ابعاد : 8*5 میلیمتر

وزن : 1.6 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 56

  Natural Ruby

ابعاد : 8*11 میلیمتر

وزن : 3.85 قیراط

قیمت : 389.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 55

  Natural Ruby

ابعاد : 9*8 میلیمتر

وزن : 4 قیراط

قیمت : 260.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 58

  Natural Ruby

ابعاد : 6*5 میلیمتر

وزن : 0.9 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 57

  Natural Ruby

ابعاد : 8*6 میلیمتر

وزن : 1.1 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 60

  Natural Ruby

ابعاد : 5*7 میلیمتر

وزن : 0.9 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 59

  Natural Ruby

ابعاد : 5*7 میلیمتر

وزن : 1.1 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 62

  Natural Ruby

ابعاد : 5*6 میلیمتر

وزن : 1.2 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

جواهر سنگ یاقوت سرخ

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ کد : 61

  Natural Ruby

ابعاد : 5*9 میلیمتر

وزن : 1.2 قیراط

قیمت : 119.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad