دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

 

خواص سنگ یاقوت قرمز ( یاقوت سرخ ) Ruby

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول یا ریشه ای
  ( یاقوت از طریق همه چاکراها، انرژی حیات بخشی به درون بدن می فرستد همچنین برای چاکرای چهارم یا قلب نیز بسیار مؤثر است )

 • سنگ یاقوت هزاران سال است که بزرگترین جایگاه را در اسطوره ها، افسانه ها و فرهنگ عامیانه کشورها دارد و سلاطین سراسر دنیا از آن بعنوان طلسم و نظرقربانی استفاده می کردند.

 • یاقوت حسی از قدرت را در شخص بوجود می آورد و اگر این قدرت به درستی اداره نشود، ممکن است به خشم یا افکار خودخواهانه بیانجامد.

 • به طور کلی یاقوت به سنگ جذب ثروت و تقویت کننده انرژیهای جادوگری معروف است و هدیه گرانقدری برای بودا و کریشنا به شمار می رفته است.

 • هندوها معتقدند درخشش قرمز رنگ این سنگ از آتشی درونی نشأت گرفته که هیچ انسانی قادر به خاموش کردن آن نیست !

 • در افسانه ها آمده با نور آتش این سنگ میتوان بزرگترین ترسها را از بین برد.

 • یاقوت سنگی فوق العاده ای برای وارد کردن شور و هیجان به زندگی است

 • به تمرکز شما کمک کرده و شفافیت و خرد را به زندگی شما می آورد.

 • یاقوت به شما کمک می کند تا به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن، سودمندترین راهها را در زندگی انتخاب کنید

 • یاقوت سپر قدرتمندی در برابر نیات پلید می سازد؛ اگر در مسئله ای حقوقی یا شخصی گرفتاری شدیدی دارید این سنگ به شما کمک می کند تا نتیجه خوبی بگیرید

 • خوابیدن با یاقوت باعث می شود خوابهایی با تعبیر روشن ببینید و به خودآگاهتان اجازه می دهد تا با ناخودآگاهتان همکاری کند تا بتوانید شیاطین را دور کرده و شکستشان دهید.

 • دیدن یاقوت در خواب به معنی ورود شانس یا ثروت به زندگی شماست

 • یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و حفاظت در برابر طاعون استفاده شده

 • در تحریک غده آدرنال، تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید است.

 • این سنگ که تحت تأثیر مریخ است در مراسم جادوگری برای افزایش انرژیهای ذاتی که در دسترس جادوگران است، استفاده می شود و یا در کنار شمع قرمزی قرار داده می شود تا وقتی احساس تخلیه انرژی در فرد بوجود آمد، انرژی بدهد. همچنین این سنگ گرمای بدن را افزایش می دهد.سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 2

Natural Ruby

وزن : 10.8 قیراط

ابعاد : 12*13 میلیمتر

قیمت : 1620000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 1

Natural Ruby

وزن : 11.7 قیراط

ابعاد : 15*12 میلیمتر

قیمت : 1755000 تومان
سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 4

Natural Ruby

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 17*19 میلیمتر

قیمت : 1.130.000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 3

Natural Ruby

وزن : 15.5 قیراط

ابعاد : 16*18 میلیمتر

قیمت : 999.000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 6

Natural Ruby

وزن : 6.8 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 1020000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 5

Natural Ruby

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 975000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 8

Natural Ruby

وزن : 22.9 قیراط

ابعاد : 15*17 میلیمتر

قیمت : 2061000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 7

Natural Ruby

وزن : 11.3 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 1017000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 10

Natural Ruby

وزن : 9.3 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 837000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 9

Natural Ruby

وزن : 10.4 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 936000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 12

Natural Ruby

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 14*15 میلیمتر

قیمت : 1530000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 11

Natural Ruby

وزن : 10.9 قیراط

ابعاد : 13*14 میلیمتر

قیمت : 981000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 14

Natural Ruby

وزن : 2.6 قیراط

ابعاد : 8*7 میلیمتر

قیمت : 234000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 13

Natural Ruby

وزن : 8.8 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 792000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 16

Natural Ruby

وزن : 11.7 قیراط

ابعاد : 12*15 میلیمتر

قیمت : 527000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 15

Natural Ruby

وزن : 5.8 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 261000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 18

Natural Ruby

وزن : 3.9 قیراط

ابعاد : 7*10 میلیمتر

قیمت : 176000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 17

Natural Ruby

وزن : 4.4 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان
سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 20

Natural Ruby

وزن : 4.7 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 212000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 19

Natural Ruby

وزن : 4.8 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 216000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 22

Natural Ruby

وزن : 3.6 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 21

Natural Ruby

وزن : 4.9 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 221000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 24

Natural Ruby

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 10*9 میلیمتر

قیمت : 203000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 23

Natural Ruby

وزن : 11.8 قیراط

ابعاد : 12*16 میلیمتر

قیمت : 531000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 26

Natural Ruby

وزن : 3.8 قیراط

ابعاد :8*10 میلیمتر

قیمت : 171000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 25

Natural Ruby

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 450000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 28

Natural Ruby

وزن : 4.7 قیراط

ابعاد :9*10 میلیمتر

قیمت : 212000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 27

Natural Ruby

وزن : 3.9 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 176000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 30

Natural Ruby

وزن : 4.1 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 29

Natural Ruby

وزن : 7.8 قیراط

ابعاد : 13*15 میلیمتر

قیمت : 351000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 32

Natural Ruby

وزن : 5.4 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 243000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 31

Natural Ruby

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 34

Natural Ruby

وزن : 4.7 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 212000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 33

Natural Ruby

وزن : 4.1 قیراط

ابعاد : 8*9 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان
سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 36

Natural Ruby

وزن : 5.7 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 257000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 35

Natural Ruby

وزن : 4.1 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 38

Natural Ruby

وزن : 5.2 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 234000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 37

Natural Ruby

وزن : 5.4 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 243000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 40

Natural Ruby

وزن : 4.1 قیراط

ابعاد : 8*9 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 39

Natural Ruby

وزن : 3.6 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 42

Natural Ruby

وزن : 4.2 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 41

Natural Ruby

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 44

Natural Ruby

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 43

Natural Ruby

وزن : 3.6 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 46

Natural Ruby

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 270000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 45

Natural Ruby

وزن : 3.1 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان
سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 48

Natural Ruby

وزن : 4.6 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 207000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 47

Natural Ruby

وزن : 4.3 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 194000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 50

Natural Ruby

وزن : 3.8 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 171000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 49

Natural Ruby

وزن : 4.1 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 52

Natural Ruby

وزن : 3.9 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 176000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 51

Natural Ruby

وزن : 4.3 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 194000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 54

Natural Ruby

وزن : 5.9 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 266000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 53

Natural Ruby

وزن : 3.6 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

 


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 56

Natural Ruby

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 55

Natural Ruby

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 58

Natural Ruby

وزن : 4.2 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 57

Natural Ruby

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 225000 تومان
سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 60

Natural Ruby

وزن : 4.6 قیراط

ابعاد : 8*12 میلیمتر

قیمت : 207000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 59

Natural Ruby

وزن : 4.8 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 216000 تومان
سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 62

Natural Ruby

وزن : 4.8 قیراط

ابعاد : 8*12 میلیمتر

قیمت : 216000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 61

Natural Ruby

وزن : 4.1 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان
سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 64

Natural Ruby

وزن : 3.5 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت سرخ کد : 63

Natural Ruby

وزن : 4.3 قیراط

ابعاد : 9*10 میلیمتر

قیمت : 194000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است